Strona Główna

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanej w dniach 27-28 września 2019 roku przez Katedrę Pedagogiki Akademii WSB we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie XXVII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „CZŁOWIEK – MEDIA – EDUKACJA”.

 

Jest to kontynuacja dotychczasowych sympozjów pod tą samą nazwą. Z uwagi na międzynarodowy charakter tegorocznej imprezy, będzie ona zorganizowana w formule konferencji. Planowany jest udział – obok Uczestników z Polski – także Gości z Litwy, Łotwy, Czech, Słowacji i Ukrainy.

 

Celem konferencji jest wymiana teoretycznych refleksji oraz praktycznych doświadczeń w obszarze szeroko rozumianego wykorzystywania mediów cyfrowych w procesie edukacji całożyciowej. Media cyfrowe, a ostatnio także sztuczna inteligencja oraz robotyka coraz silniej przenikają do naszego życia, niemal we wszystkich jego aspektach. Niepostrzeżenie staliśmy się obywatelami świata hybrydowego, który powstał w wyniku naturalnej integracji świata realnego i wirtualnego.

 

Ramowa tematyka XXVII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „CZŁOWIEK – MEDIA – EDUKACJA” w roku 2019 obejmować będzie następujące bloki:

  • Edukacja medialna 

  • Edukacja w cyfrowym świecie – nowe szanse i zagrożenia 

  • Dziecko w świecie mediów 

  • Seniorzy w społeczeństwie sieci 

  • Aspekty społeczne i kulturowe mediów 

  • Sztuczna inteligencja w edukacji 

  • Zagrożenia ze strony mediów (w tym Internet, patostreaming, sieć 5G itd.).

Wyzwaniem współczesności jest konieczność poszukiwania dróg zrównoważenia postępu technologicznego i humanistycznej refleksji – zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym. W ramach konferencji planujemy podjęcie dyskusji, zmierzającej do sformułowania wniosków, w jaki sposób we współczesnym świecie nieustannych zmian, nasyconym mediami cyfrowymi, kształcić człowieka mądrego – refleksyjnego, krytycznego, odpowiedzialnego, ceniącego tradycyjne wartości i odpornego na manipulacje, dla którego media będą narzędziami rozwoju, a nie intelektualnej i kulturowej degradacji.

 

Prosimy o zgłaszanie udziału w konferencji wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą formularza dostępnego w zakładce „Formularz zgłoszeniowy”, w terminie do 22 lipca 2019 r. Wyrażając radość i nadzieję na spotkanie na XXVII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „CZŁOWIEK – MEDIA – EDUKACJA” w Dąbrowie Górniczej pozostaję z wyrazami szacunku i nauczycielskim pozdrowieniem,

 

 

 

 -

 

 

 

Prof. nadzw. Akademii WSB dr hab. inż. Janusz Morbitzer 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji