Wersja polska

Główny Inspektorat Sanitarny wydał zalecenia dla uczelni wyższych w związku z potencjalnym ryzykiem pojawienia się na terenie Polski nowego koronawirusa (SARS-CoV-2). Akademia WSB na bieżąco monitoruje sytuację.


Akademia WSB na bieżąco weryfikuje sytuację studentów i pracowników znajdujących się w rejonach, w których odnotowano przypadki zachorowań. Aktualnie nie ma wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ani Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), które nakazywałyby objęcie nadzorem osoby powracające z krajów azjatyckich, jeżeli nie spełniają one kryteriów kwalifikacji do dalszego postępowania.

 

Postępowaniu podlega osoba, która spełnia kryteria kliniczne oraz kryteria epidemiologiczne:

Kryteria kliniczne: Każda osoba, u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego:

 • gorączka
 • kaszel
 • duszność
 • problemy z oddychaniem

Kryteria epidemiologiczne: Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z następujących kryteriów:

 • podróżowała/przebywała w regionie, w którym podejrzewa się utrzymującą się transmisję SARS-CoV-2
 • miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym)
 • pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych SARS-CoV-2

powinna niezwłocznie:

 • zgłosić się do najbliższego miejscu zamieszkania Oddziału Zakaźnego Szpitala.

W województwie śląskim są to:

 

Szpital Specjalistyczny w Chorzowie, ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów. Tel. 32 34 63 650;

Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu, Oddział przy Al. Legionów 49, 41-902 Bytom. Tel. 32 281 92 41 (do 3);

Megrez Sp. z o.o. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach, ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy. Tel. 32 325 51 71,32 325 53 04;

Szpital Powiatowy w Zawierciu, ul. Miodowa 14, 42-400 Zawiercie. Tel. 32 67 402 00,32 674 0 291, 32 674 02 92.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. N.M.P. w Częstochowie, Oddział przy ul. PCK 7 Częstochowa. Tel. 34 367 30 00 wew. 3874, 3872, 3015, 3091, 3873;

Szpital Rejonowy im. Dr Józefa Rostka w Raciborzu, ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz. Tel. 32 755 37 37, 32 755 53 69, 32 755 53 73 (do 75);

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn. Tel. 33 852 05 11;

 

Co ważne w przypadku osób powracających z rejonu utrwalonej transmisji wirusa (listę tych miejsc znaleźć można na stronie) zaleca się kontakt z najbliższą Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną nawet jeśli nie wystąpiły żadne z objawów chorobowych.

 

Jednocześnie rekomendujemy wszystkim osobom stosowanie podstawowych środków ochronnych, takich jak:

 • mycie rąk z użyciem mydła i wody,
 • podczas kaszlu/kichania zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem i chusteczką (po czym należy wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza
  a ręce umyć),
 • zachowanie bezpiecznej odległości od drugiej osoby (min. 1 metra),
 • unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 

Szczegółowe instrukcje odnośnie zaleceń znaleźć można na stronie.

 

Działajmy razem przeciwko koronawirusowi!

 

Przez najbliższy czas musimy zrobić wszystko, aby zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Stąd szerokie działania rządu – takie jak zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach i na uczelniach. Odwołanie imprez masowych. Jest to możliwe dzięki specustawie w sprawie przeciwdziałania koronawirusa.

 

Wiele jednak zależy od Ciebie!

 • Unikaj skupisk ludzkich, jeśli możesz – udaj się na pracę zdalną.
 • Myj często ręce, nie dotykaj bez potrzeby twarzy.
 • Zwracaj uwagę innym na właściwe zachowania!

Wszystkie niezbędne i wiarygodne informacje można znaleźć na: gov.pl/koronawirus.

 

Jeśli masz objawy towarzyszące koronawirusowi, zadzwoń do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub na infolinię NFZ pod: 800 190 590

 

Zaleca się też na bieżąco monitorować komunikaty zamieszczone na stronach:

 

Na posiedzeniu Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Zdrowia wypracowywane są rekomendacje dla wyjeżdżających i powracających z Włoch. Wstępnie zakładają one natychmiastowy kontakt po powrocie z Państwową Inspekcją Sanitarną. Jeśli to możliwe podróże w te rejony powinny zostać odwołane.

  

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji