Wersja polska

1. Podejmując działania zapobiegawcze rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 – zawiesza się zajęcia odbywające się w formie zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich i studentów do odwołania we wszystkich wydziałach i jednostkach dydaktycznych Akademii WSB.

2. W okresie wskazanym w pkt. 1 zajęcia będą odbywać się w formule on-line i e-learning poprzez platformy edukacyjne. O zasadach korzystania z tych form edukacji studenci, doktoranci, słuchacze oraz kursanci będą informowani na bieżąco.

3. Zajęcia w okresie wskazanym w pkt. 1 nie są odwoływane, a jedynie zmianie ulega ich forma, stosownie do pkt. 2, nadto zmianie mogą ulec terminy zajęć dydaktycznych.

4. Płatność poszczególnych rat czesnego oraz innych opłat związanych ze świadczonymi przez Uczelnię usługami edukacyjnymi – nie ulegają zmianie. Akademia WSB zrealizuje programy studiów w całości.

 

Kwarantanna, środki ostrożności

W przypadku objęcia studenta, doktoranta, słuchacza, kursanta obowiązkiem poddania się kwarantannie na podstawie decyzji właściwego organu sanitarnego – nieobecność na zajęciach dydaktycznych uznana jest za usprawiedliwioną.

 

Bieżące komunikaty

1. Bieżące komunikaty Uczelni związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV2 oraz choroby COVID-19 powinny być przestrzegane przez wszystkich członków społeczności akademickiej Uczelni (studentów, doktorantów, słuchaczy, kursantów, pracowników).

2. Zobowiązuje się wszystkich członków społeczności akademickiej do bieżącego zaznajamiania się z komunikatami wskazanymi w pkt. 1.

 

 

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji