Wersja polska

Uprzejmie informujemy, iż - podejmując działania zapobiegawcze rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV2 - Rektor Akademii WSB zdecydowała o zawieszeniu zajęć odbywających się w formie zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich i studentów oraz zajęć na studiach podyplomowych i szkoleniach  do odwołania. we wszystkich wydziałach i jednostkach dydaktycznych AWSB.

 

We would like to inform you that, in order to undertake preventive measures against the spread of SARS-CoV2 virus, the Rector of WSB University has decided to suspend classes held in the form of contact hours with academic teachers and students starting tomorrow, i.e. March 12,.2020, for the next two weeks, i.e. until March 29, 2020 in all branch campuses and didactic units of AWSB.

 

 

 

Zarządzenia Rektora w sprawach zasad funkcjonowania AWSB w okresie zagrożenia COVID-19: 


nr 45/2019/2020 z dnia 11 marca 2020 r.


nr 49/2019/2020 z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 45/2019/2020 z dnia 11 marca 2020 r.


nr 51/2019/2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 45/2019/2020 z dnia 11 marca 2020 r. oraz Zarządzenie Rektora nr 49/2019/2020 z dnia 24 marca 2020 r. 
 

Jednocześnie informujemy, że Akademia WSB dołoży wszelkich starań, aby umożliwić studentom, doktorantom i słuchaczom studiów podyplomowych realizację całego zaplanowanego w tym semestrze programu zajęć i osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się. W związku z tym przygotowujemy się do prowadzenia zajęć częściowo w formule on-line i e-learning poprzez platformy edukacyjne.

W najbliższym czasie poinformujemy Państwa o szczegółach dotyczących poszczególnych przedmiotów realizowanych w tej formule.

Bardzo prosimy o sprawdzanie wiadomości w Wirtualnej Uczelni oraz e-mail, gdzie zostaną zamieszczone szczegółowe informacje w tym zakresie.

 

O szczegółach dalszych działań będziemy Państwa informować na bieżąco w formie komunikatów na stronie głównej Uczelni, poprzez email oraz Wirtualny Dziekanat.

 

W razie potrzeby prosimy o kontakt:

 

Studia podyplomowe:

 

W związku z tym w dniach 12.03-10.04 uprzejmie informujemy, że wszystkie działy Uczelni są czynne w dotychczasowych godzinach pracy oraz sprawy będą załatwiane w bieżącym trybie.

 

Jednak ze względu na potrzebę podjęcia działań zapobiegawczych dotyczących możliwości rozprzestrzeniania się wirusa, prosimy by w maksymalnym stopniu korzystać z kontaktu poprzez e-mail oraz telefonicznie, natomiast bezpośrednią obecność w Uczelni ograniczyć do koniecznego minimum.


 

Działajmy razem przeciwko koronawirusowi!

 

Przez najbliższy czas musimy zrobić wszystko, aby zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Stąd szerokie działania rządu – takie jak zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach i na uczelniach. Odwołanie imprez masowych. Jest to możliwe dzięki specustawie w sprawie przeciwdziałania koronawirusa.

 

Wiele jednak zależy od Ciebie!

 

  • Unikaj skupisk ludzkich, jeśli możesz – udaj się na pracę zdalną.
  • Myj często ręce, nie dotykaj bez potrzeby twarzy.
  • Zwracaj uwagę innym na właściwe zachowania!

Wszystkie niezbędne i wiarygodne informacje można znaleźć na: gov.pl/koronawirus.

 

Jeśli masz objawy towarzyszące koronawirusowi, zadzwoń do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub na infolinię NFZ pod: 800 190 590 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji