O Konferencji

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Wydział Zamiejscowy w Żywcu,

Starostwo Powiatowe w Żywcu

oraz Urząd Miasta Żywiec


zapraszają do udziału


w Konferencji Naukowej pt. „Szkolnictwo zawodowe

– wyzwania współczesności”


Wydarzenie odbędzie się 31 marca 2016 r. w Muzeum Miejskim w Żywcu (Stary Zamek)

 

Zwiększone zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy na umiejętności zawodowe, niesie ze sobą konieczność ścisłej współpracy szkół, zakładów pracy oraz instytucji rynku pracy  w zakresie kształcenia zawodowego. Ściśle z tym faktem związana jest organizacja praktyk
i praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy tak, aby kompetencje nabyte przez uczniów odpowiadały oczekiwaniom pracodawców.

 

Celem konferencji jest analiza potrzeb i trendów szkolnictwa zawodowego na bazie oczekiwań interesariuszy zewnętrznych oraz możliwości szkolnictwa zawodowego w powiecie żywieckim.


Konferencja skierowana jest do przedsiębiorców i właścicieli firm, dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych, reprezentantów Kuratoriów Oświaty i Urzędów Pracy,  przedstawicieli hufców pracy oraz osoby zainteresowane tematyką konferencji.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne, potwierdzone certyfikatem dla instytucji oraz indywidualnym.

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji