Program Konferencji

 Zapraszamy do zapoznania się z programem Konferencji:

 

 

 

CZAS

 

WYDARZENIE

 

 

AUTOR WYSTĄPIENIA

 

MIEJSCE

 

9.00-10.00

Rejestracja uczestników

 

Hol Główny WSB

10.00-10.15

Otwarcie konferencji – współczesne konteksty bezpieczeństwa

prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz

Rektor WSB

prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik

Dyrektor Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych WSB

ppłk dr Krzysztof Meszyński

główny specjalista w Wydziale Spraw Obronnych, Biuro Kolegium ds. Służb Specjalnych

Audytorium Maximum

WSB

 

10.15-12.00: I SESJA PLENARNA

moderacja: prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik, płk Krzysztof Radwan, kmdr dr inż. Witold Kustra, ppłk  dr Krzysztof Meszyński, dr Paulina Polko

 

10.15-10.30

Praktyczne konteksty współdziałania podmiotów specjalistycznych, przedsiębiorców i terenowych organów administracji wojskowej w sytuacjach kryzysowych

dr Zygmunt Łukaszczyk
Wojewoda Śląski

Audytorium Maximum

WSB

10.30-10.40

Specyfika pracy dziennikarzy w sytuacji kryzysowej

red. Przemysław Adamski

Telewizja Polska SA Oddział Katowice

Audytorium Maximum

WSB

10.40-10.50

Prewencja i  profilaktyka w przeciwdziałaniu zagrożeniom w województwie śląskim

insp. Roman Rabsztyn

Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji

 

10.50-11.10

Rola Centrum Leczenia Oparzeń w zabezpieczeniu i prewencji sytuacji kryzysowych

dr n. med. Mariusz Nowak
Dyrektor Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich

Audytorium Maximum

WSB

11.10-11.20

Udział organów prokuratury w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi – aspekty praktyczne

Ewa Świercz-Dydak

Prokurator Okręgowy w Częstochowie

Audytorium Maximum

WSB

11.20-11.30

Współpraca cywilno-wojskowa oraz realizacja zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza (HNS) realizowanych w organach administracji publicznej

płk dr inż. Sławomir Olearczyk
Szef Oddziału Koordynacji i Nadzoru Przygotowań Obronnych w Departamencie Strategii i Planowania Obronnego MON

Audytorium Maximum

WSB

11.30-11.40

Wykorzystanie sił i środków armii Republiki Czeskiej w sytuacjach kryzysowych

płk Jaroslav Hrabec
Ředitel - Krajské Vojenské Velitelství Ostrava (KVV)

Audytorium Maximum

WSB

11.40-11.50

Współdziałanie terenowych organów administracji państwowej w odniesieniu do zarządzania kryzysowego

st. bryg. dr inż. Marek Chmiel
Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Audytorium Maximum

WSB

11.50-12.00

Współpraca WOPR z innymi instytucjami w sytuacjach kryzysowych

Wiktor Zajączkowski

Prezes Wojewódzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach

Audytorium Maximum

WSB

 

12.00-12.30 PRZERWA KAWOWA

 

 

12.30-14.30: II SESJA PLENARNA

moderacja: prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik, płk dr inż. Sławomir Olearczyk, st. bryg. dr inż. Marek Chmiel, dr Paulina Polko

 

12.30-12.45

Zagrożenie tąpaniami i zagrożenie sejsmiczne w kopalniach Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.

mgr inż. Roman Łój
Prezes Katowickiego Holdingu Węglowego SA

Audytorium Maximum

WSB

12.45-13.00

Współdziałanie zarządzającego MPL Katowice ze służbami państwowymi w sytuacjach kryzysowych

Paweł Wojda
Dyrektor Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice

Audytorium Maximum

WSB

13.00-13.15

Rola Sił Zbrojnych RP w działaniach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

 

st. bryg. mgr inż. Sławomir Łukasik
Naczelnik Wydziału Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach

Audytorium Maximum

WSB

13.15-13.25

Wykorzystanie rozwiązań teleinformatycznych dla wsparcia procesów obsługi i zarządzania w sytuacjach kryzysowych

mgr inż. Wojciech Płoszczonka
Dyrektor Pionu Systemów Dowodzenia WASKO S.A.

Audytorium Maximum

WSB

13.25-13.40

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. – perspektywy współpracy w ramach rozwiązywania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

mgr inż. Mirosław Bagiński
Wiceprezes ds. Technicznych

Adam Nowak
Dyrektor Techniczny -
Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.

Audytorium Maximum

WSB

13.40-13.50

Ratownictwo górskie i jego organizacja na przykładzie Grupy Beskidzkiej GOPR

Jerzy Siodłak

Naczelnik Grupy Beskidzkiej GOPR

Audytorium Maximum

WSB

13.50-14.00

Duszpasterz w sytuacjach kryzysowych

ks. kpt. dr Grzegorz Golec
Proboszcz Parafii Wojskowej św. Kazimierza Królewicza w Katowicach

Audytorium Maximum

WSB

14.00-14.10

Współpraca Sił Zbrojnych RP z administracją publiczną podczas działań ratowniczych

kmdr dr inż. Witold Kustra
Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Narodowego
Akademia Obrony Narodowej

Audytorium Maximum

WSB

14.10-14.20

Wojskowe wsparcie władz cywilnych i społeczeństwa

płk dr inż. Zbigniew Piątek
Kierownik Zakładu Przygotowań Obronnych Państwa
Akademia Obrony Narodowej

Audytorium Maximum

WSB

14.20-14.30

Podsumowanie konferencji:

Współdziałanie terenowych organów administracji wojskowej i administracji województwa w sytuacjach kryzysowych

płk mgr inż. Krzysztof Radwan
Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
w Katowicach

Audytorium Maximum

WSB

 

14.30-15.30 OBIAD

 

 

14.45-15.40 WARSZTATY

 

14.45-15.10

Warsztaty: edukacja na rzecz bezpieczeństwa, I tura

dr Danuta Morańska

Dyrektor Centrum Nowoczesnych Metod i Technologii Edukacyjnych

mgr Anna Filipiak-Chełczyńska

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14 w Sosnowcu

Audytorium Maximum

WSB

15.15-15.40

Warsztaty: edukacja na rzecz bezpieczeństwa, II tura

dr Danuta Morańska,

mgr Anna Filipiak-Chełczyńska

Audytorium Maximum

WSB

  

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji