Skład Katedry

Aktualnie w skład Katedry wchodzą pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz dydaktyczni.

 

 


dr Joanna Kurowska-Pysz

Kierownik Katedry Inżynierii Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

 

Dyrektor Centrum Transferu Nowych Technologii. Ekspert w zakresie zarządzania innowacyjnymi projektami i funduszami unijnymi. Specjalizuje się w pozyskiwaniu środków na projekty związane z wdrażaniem innowacji i transferem technologii do gospodarki oraz współpracy przedsiębiorstw i samorządów z jednostkami naukowymi. Aktywnie działa w Komisji ds. Konkurencyjności, Innowacji i Współpracy Nauki z Biznesem przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, członek Rady Ekspertów WSB w Dąbrowie Górniczej, wiceprezes Zarządu Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa Oddział w Dąbrowie Górniczej. Autorka i współautorka blisko siedemdziesięciu publikacji naukowych.

 

 


prof. dr hab. inż. Lech Bukowski

Profesor zwyczajny Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

 

Jego obszar zainteresowań obejmuje nauki systemowe, a zwłaszcza inżynierię systemów, zarządzanie ryzykiem, inżynierię jakości i niezawodności oraz logistykę przemysłową.

Jest absolwentem Politechniki Krakowskiej, a stopnie naukowe uzyskał w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (doktorat w 1976 i habilitacja w 1990). Tytuł profesora nauk technicznych uzyskał w roku 1998, a w roku 2003 został mianowany profesorem honorowym na Uniwersytecie Technicznym w Clausthal-Zellerfeld (Niemcy). Opublikował ponad 200 prac naukowych, i jest autorem lub współautorem 9 monografii w języku polskim, angielskim i niemieckim.

 

Jest aktywnym członkiem komitetów naukowych wielu międzynarodowych kongresów i konferencji (np. przewodniczącym Rady Naukowej Międzynarodowej Konferencji Total Logistic Management od 1996) oraz członkiem rad redakcyjnych czasopism naukowych. Od 2002 roku prof. Bukowski był członkiem Kapituły Nagrody Siemensa. Był zapraszany jako profesor wizytujący do uczelni w takich krajach jak: Stany Zjednoczone Ameryki, Niemcy, Austria, Czechy, Słowacja.

 

Karierę zawodową rozpoczął w firmie chemicznej Azoty Tarnów i kontynuował jako szef grupy badawczej w kombinacie hutniczym Nowa Huta w Krakowie. Od 1976 do 1994 był wykładowcą w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki), a w międzyczasie (1981/87), pracował jako adiunkt na Uniwersytecie Technicznym w Clausthal w RFN. W okresie od 1994 do 2003 roku pracował na stanowisku profesora jako kierownik Zakładu Jakości i Niezawodności Systemów Zautomatyzowanych, a także dyrektor Instytutu Automatyki. Od 2003 do 2013 pracował w na Wydziale Zarządzania w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, jako kierownik Katedry Systemów Inżynierii (2003 - 2006), kierownika Katedry Inżynierii Zarządzania (2006-2012) oraz Dziekan Wydziału (2005 - 2012). Od 2013 roku pracuje w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej jako Dyrektor Centrum Inżynierii Biznesu.

 

 

 


dr inż. Paweł Sobczak

Adiunkt w Katedrze Inżynierii Zarządzania

 

Jego działalność naukowa obejmuje między innymi zagadnienia logistyki, magazynowania oraz konstrukcji i eksploatacji maszyn transportowych.

 

Oprócz doświadczenia w pracy ze studentami, posiada również bogate doświadczenie w pracy z uczniami, jako nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych w zawodzie „Technik eksploatacji portów i terminali”. Jest również współautorem programu nauczania w zawodzie „Technik transportu drogowego”, a także recenzentem etapu praktycznego i teoretycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie „Technik eksploatacji portów i terminali” oraz autorem zestawu egzaminacyjnego potwierdzającego kwalifikację „A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach”.
 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji