Informacje o Legii Akademickiej

Legia Akademicka to program skierowany do studentów wszystkich kierunków, zarówno kobiet jak i mężczyzn, którzy chcieliby odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień wojskowy, z myślą o wstąpieniu do wojska i służby czynnej. To przygoda, realizacja własnych pasji, szansa na zdobycie dodatkowych kwalifikacji, to prestiż.


Akademia WSB jako jedna z 3 uczelni w województwie śląskim została wybrana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do realizacji programu Legia Akademicka.

 

* Program finansowany jest ze środków MNiSW

 


Szczegóły projektu

 

Program ochotniczego szkolenia studentów w ramach Legii Akademickiej składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Część teoretyczna obejmuje 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się w formie wykładów.

 

Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik, składa wniosek o otrzymanie karty powołania na ćwiczenia wojskowe. Część praktyczna programu (trwająca 21 dni w przypadku szkolenia szeregowych rezerwy oraz kolejne 21 dni w przypadku szkolenia podoficerów rezerwy) realizowana jest w czasie wakacji w jednostkach wojskowych oraz wytypowanych ośrodkach szkolenia. Za udział w części praktycznej przewidziane jest wynagrodzenie.

  • moduł szkolenia podstawowego trwa 21 dni, zakończony jest egzaminem i złożeniem przysięgi;
  • moduł szkolenia podoficerskiego trwa kolejne 21 dni, zakończony jest egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy. 


UWAGA:

Termin składania wniosków to 28.11.2019 r.Harmonogram części praktycznej programu Legia Akademicka w roku akademickim 2019/2020

                                Drogie Studentki!


 

W ramach programu Legia Akadmicka informujemy, że zostaniecie wezwane przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta Miasta (według miejsca zamieszkania) do stawienia się w ramach trwającej Kwalifikacji Wojskowej, gdzie nadana Wam będzie kategoria zdrowia.O Legii Akademickiej

  

Ministerstwo Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło program ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka”. Program realizowany jest w roku akademickim 2018/2019. Organizatorem części teoretycznej szkolenia, obejmującej m.in. przedmioty z zakresu obronności i wiedzy wojskowej jest Akademia WSB, która dołączyła do programu Legia Akademicka. Część praktyczną wojskowego szkolenia w formie ćwiczeń poligonowych organizuje Ministerstwo Obrony Narodowej.

 

Legia Akademicka (LA) – to ochotnicza formacja wojskowa utworzona 11 listopada 1918 roku z młodzieży studenckiej uczelni warszawskich, w większości członków POW. W listopadzie 1918 roku została przeformowana w regularny oddział piechoty Wojska Polskiego (36 Pułk Piechoty Legii Akademickiej), a w 1929 roku została powołana do życia powtórnie, jako organizacja przysposobienia wojskowego słuchaczy wyższych uczelni w Polsce.

 

Działała z przerwami do roku 1939, a po 1989 roku została reaktywowana jako stowarzyszenie.

 

 

Więcej informacji o Legii Akademickiej na stronie internetowej: https://legiaakademicka.wp.m 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji