Program konferencji/ Conference agenda

PROGRAM KONFERENCJI

 

DZIEŃ I: 15.04.2021 (czwartek) -  prowadzony w j. polskim; transmisja online w języku angielskim na kanale YouTube Akademii WSB

 

10:00 - 10:15

Inauguracja Konferencji

dr hab. Katarzyna Szczepańska – Woszczyna, prof. AWSB, Prorektor ds. Nauki i Kształcenia,
dr Marcin Lis, Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem

dr Janusz Michałek, Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

10:15 - 12:35

Sesja I: Ekosystem innowacji

10:15 – 10:30

„Krajowy plan odbudowy, w tym polityka przemysłowa i współpraca zagraniczna”
dr hab. Robert Tomanek, prof. UE, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w kadencji 2016-2020, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii


10:30 – 10:55

„Budowanie cyberświadomości przedstawicieli świata biznesu, administracji rządowej i samorządowej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii”
Inauguracja współpracy Centrum Cyberbezpieczeństwa Politechniki Śląskiej i Akademii WSB
Prof. Aleksander Nawrat, Dyrektor Centrum Bezpieczeństwa Politechniki Śląskiej


10:55 – 11:15

„Czy będzie nam potrzebna szczepionka przeciw AI?”
Zofia Dzik, impact inwestor, fundator i prezes zarządu Instytutu Humanites – Człowiek i Technologia


11:15 – 11:35

„Proces i ekosystem transformacji cyfrowej gospodarki”
Dawid Solak, Członek Zarządu, Platforma Przemysłu Przyszłości przy Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii


11:35 – 11:55

„Jak sztuczna inteligencja zmienia polski przemysł”
dr Grzegorz Kądzielawski, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty SA, Przewodniczący Rady Platformy Przemysłu Przyszłości


11:55 – 12:15

„Interaktywne doświadczenie pracy z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości”
dr inż. Karol Jędrasiak, Zastępca Dyrektora Centrum Transferu Technologii AWSB


12:15 – 12:35

„Społeczności energetyczne jako element skutecznej transformacji sektora elektroenergetycznego”
dr inż. Maciej Sołtysik, Joanna Wróbel , Veolia Energia Polska S.A.


12:35 - 12:45

przerwa

12:45 - 14:15

Sesja II: Firmy przyszłości - debata ekspercka pod patronatem Śląskiego Związku Pracodawców Lewiatan oraz Regionalnej Izby Gospodarczej


Uczestnicy:

dr Janusz Michałek, Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Tomasz Zjawiony, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
dr inż. Tomasz Siemek, Prezes Cloud Team, Grupa APN Promise
Marek Zychla, Prezes Śląskiego Związku Pracodawców Lewiatan, Członek Zarządu Brembo Poland Sp. z o.o.
Roman Młodkowski, Prezes Zarządu BIZNES24 Sp. z o.o.
Marek Przytulski, Dyrektor ds. Rozwoju, Veolia Energia Polska S.A.


Moderatorzy:
dr Sabina Ratajczak, Prorektor ds. Rozwoju Akademii WSB
dr Marcin Lis, Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem Akademii WSB14:15 - 14:30

Przerwa muzyczna

14:30- 15:45

Klub Innowatora Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.


Wprowadzenie:
dr Marcin Lis, Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem Akademii WSB


Moderatorzy:

dr Marcin Lis, Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem Akademii WSB
Elżbieta Modrzewska, Menadżer Klubu Innowatora KSSE


14:45 – 15:05

„Budowa mikrosatelit, radarowa obserwacja ziemi”
Rafał Modrzewski, Dyrektor firmy ICEYE


15:05 – 15:25

„Inwestycje venture capital – jak mądrze wspierać rozwój młodych i innowacyjnych firm”

Robert Bieleń, Wiceprezes Zarządu Invento Capital sp. z o. o


15:25 – 15:45

Rozwiązania przemysłowe 5G/IoT, rozwój nowoczesnych biznesów w domenie cyfrowej, czyli jak znaleźć się w centrum rewolucji cyfrowej?
Arnold Wierzejski, Prezes cthings.co


15:45- 15:50

Podsumowanie i zamknięcie I dnia konferencji

 

 

DZIEŃ II: 16.04.2021 (piątek) - prowadzony w j. angielskim

 

09:00 - 9:15

Powitanie uczestników II dnia konferencji

dr hab. Katarzyna Szczepańska – Woszczyna, prof. AWSB, Prorektor ds. Nauki i Kształcenia

dr hab. Krzysztof Zamasz, Członek Zarządu w Veolia Energia Polska

09:15 - 10:45

Keynote speaker plenary session - part 1


09:15 – 09:55

Prof. Wojciech Czakon, Jagiellonian University, Poland
Title: Strategic myopia of managers


09:55 – 10:35

Prof. John Antonakis, University of Lausanne, Switzerland
Title: Charisma in Entrepreneurship and Leadership


10:35 – 10:45 Dyskusja


10:45 - 11:00

Przerwa

11:00 - 13:00

Keynote speaker plenary session - part 2


11:00-11:20

Eyal Eliezer, Invest In Israel. Ministry of Economy and Industry State of Israel
Title: "The Governmental Support in the Israeli Startup Ecosystem".


11:20- 12:10

Prof. Pinar Ozcan, University of Oxford, United Kingdom
Title: Entrepreneurship in the Age of Data


12:10 – 13:00

Prof. Daniel F. Meyer, University of Johannesburg, South Africa
Title: An assessment of the relationship between entrepreneurship and economic growth and the role of the enabling environment


13:00 - 13:30

Przerwa

13:00 - 15:00

Sesje tematyczne


Thematic session 1 SOCIAL & ECONOMICS INNOVATION

Moderator: Solomon Kunle Omogbemi

 

“Best practices for developing and launching products”
Wojciech Ozimek, Founder & President of PDMA Chapter


“Academic entrepreneur in an innovative university”

prof. dr hab. Makieła Zbigniew, Akademia WSB, Dabrowa Górnicza

dr Magdalena Makieła, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków


„Coordination of supply chains: the sharing of profits”
dr Anna Tatarczak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


„Innovative products in the field of life sciences knowledge management – on the example of the Experyment Science Center in Gdynia”
lek. wet. Marta Trzeciak, Uniwersytet Morski w Gdyni


“Selected factors influencing consumer behaviour in the context of dual quality in EU”
Lucia Bartková, Matej Bel University in Banská Bystrica, Slowacja


„ Determinants of national culture and economic development of selected EU countries”
Daniel Schreinert, doktorant Akademii WSB


“How to take care of effectiveness of recruitment processes in the era of a pandemic?”
Aneta Wiktorowicz, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

 

 

 

Thematic session 2 DIGITALIZATION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Moderator: Paweł Urgacz

 

“Biodigitalisation as a driving force in the context of the European Green Deal”
Prof. József Popp & Prof. Judit Oláh, University of Debrecen, Hungary


“Legal aspects of Artificial Intelligence in the Polish banking sector”
dr Dorota Ślażyńska – Kluczek, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


„Artificial Intelligence in Digital Forensic Investigation”
kom. dr Paweł Olber, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie


“Drivers and barriers of Industry 4.0 implementation at Polish manufacturing sector”
Bartosz Jeżyna & Ewa Szkudlarek, Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Akademii WSB


„Urban technology innovation ecosystems”
Katarzyna Papież-Pawełczak, doktorantka Akademii WSB

 

 

Thematic session 3 ENTREPRENEURSHIP, INNOVATION AND CHANGE MANAGEMENT

Moderator: prof. Rui Alexandre Castanho

 

„Financial and innovation management on the example of LPP S.A.”
Marta Pikiewicz, Karolina Trela, Karolina Wojaczek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


“Cultural Impacts on National Innovativeness and Entrepreneurship”
Carsten Deckert, HSD & Dr. Rahel Schomaker, CUAS Villach and German Research Institute for Public Administration


“Factors Determining The Development Of The Sme Companies In Poland Over The Last 5 Years”
dr Michał Igielski, Uniwersytet Morski w Gdyni


„Canada and Australia as world leaders of rural social entrepreneurship - case studies”
Agnieszka Drzazga, Bożena Czerkawska, Uniwersytet Łódzki


„Why do companies in one industry achieve different results?”
Norbert Arszułowicz, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, Uniwersytet w Białymstoku


“Enterprising approach to innovative solutions in packaging waste management”
Aleksandra Tarczoń, Maria Tenerowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


“Challenges foreigners face to start business in Poland”
Abdelrahman Elkhouly, Prof. Marzanna Pogorzelska, Uniwersytet Opolski

 

15:00 

Zamknięcie konferencji

 

_____

 

CONFERENCE AGENDA

 

DAY I: 15.04.2021 - conducted in Polish; livestreaming in English on Akademia WSB YouTube channel

 

10:00 - 10:15

Opening ceremony  

 Assoc. Prof. Katarzyna Szczepańska – Woszczyna, PhD, Vice Rector for Science and Education Marcin Lis, PhD, Vice Rector for Student Affairs and Environment Cooperation

Janusz Michałek, PhD, Chairman of Katowice Special Economic Zone Co.

10:15 - 12:35

Plenary session I: Innovative ecosystem


10:15 – 10:30

„Krajowy plan odbudowy, w tym polityka przemysłowa i współpraca zagraniczna”

Assoc. Prof. Robert Tomanek, PhD, Rector of University of Economics in Katowice 2016-2020, Undersecretary of State, Ministry of Economic Development, Labor and Technology.

 

10:30 – 10:55

„Budowanie cyberświadomości przedstawicieli świata biznesu, administracji rządowej i samorządowej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii”

Inauguration of the cooperation between Security Center of the Silesian University of Technology and WSB University

Prof. Aleksander Nawrat, Director of the Security Center of the Silesian University of Technology

 

10:55 – 11:15

„Czy będzie nam potrzebna szczepionka przeciw AI?”

Zofia Dzik, impact inwestor, CEO/Founder Humanites Institute - Human&Technology

 

11:15 – 11:35

„Proces i ekosystem transformacji cyfrowej gospodarki”

Dawid Solak, Board Member, The Future Industry Platform

 

11:35 – 11:55

„Jak sztuczna inteligencja zmienia polski przemysł”

Grzegorz Kądzielawski, PhD, Vice Chairman of the Board of Grupa Azoty S.A., Chairman of The Future Industry Platform

 

11:55 – 12:15

„Interaktywne doświadczenie pracy z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości”

Karol Jędrasiak, PhD Eng., Vice Director of WSB University Technology Transfer Center

 

12:15– 12:35 „Społeczności energetyczne jako element skutecznej transformacji sektora elektroenergetycznego”

Maciej Sołtysik, PhD Eng.,  Joanna Wróbel, Veolia Energia Polska S.A.

12:35 - 12:45

Break

12:45 - 14:15

Plenary session II: Companies of the future


Debate under the patronage of Silesian Association of Employers Lewiatan and Regional Chamber of Commerce and Industry in Katowice.


Participants:

Janusz Michałek, PhD, Chairman of Katowice Special Economic Zone Co.

Tomasz Zjawiony, Chairman of Regional Chamber of Commerce and Industry in Katowice

Tomasz Siemek, PhD Eng., Chairman of Cloud Team, Grupa APN Promise

Marek Zychla, Chairman of Silesian Association of Employers Lewiatan, Board Member of Brembo Poland Sp. z o.o.

Roman Młodkowski, Chairman of BIZNES24 Sp. z o.o.

Marek Przytulski, Development Director, Veolia Energia Polska S.A.

 

Moderators:

Sabina Ratajczak, PhD, Vice Rector for Development

Marcin Lis, PhD, Vice Rector for Student Affairs and Environment Cooperation

 

14:15 - 14:30

Musical Break

14:30 - 15:45

The Innovator Club of Katowice Special Economic Zone Co.


Introduction:

Marcin Lis, PhD, Vice Rector for Student Affairs and Environment Cooperation

 

Moderators:

Marcin Lis, PhD, Vice Rector for Student Affairs and Environment Cooperation Elżbieta Modrzewska, Manager of the Innovator Club of Katowice Special Economic Zone Co.


14:45 – 15:05

„Budowa mikrosatelit, radarowa obserwacja ziemi”

Rafał Modrzewski, CEO at ICEYE

 

15:05 – 15:25

„Inwestycje venture capital – jak mądrze wspierać rozwój młodych i innowacyjnych firm”

Robert Bieleń, Vice President at Invento Capital Found

 

15:25 – 15:45

Rozwiązania przemysłowe 5G/IoT, rozwój nowoczesnych biznesów w domenie cyfrowej, czyli jak znaleźć się w centrum rewolucji cyfrowej?

Arnold Wierzejski, Founder & CEO at cthings.co

15:45 - 15:50

Ist day Conference summary

 

DAY II: 16.04.2021 - conducted in English 

 

09:00 - 9:15

Opening ceremony of the 2nd Conference Day

Assoc. Prof. Katarzyna Szczepańska – Woszczyna, PhD, Vice Rector for Science and Education Assoc.

Prof. Krzysztof Zamasz, Board Member of Veolia Energia Polska

 

09:15 - 10:45

I Plenary session – keynote speakers presentations


09:15 – 09:55

Prof. Wojciech Czakon, Jagiellonian University, Poland
Title: Strategic myopia of managers


09:55 – 10:35

Prof. John Antonakis, University of Lausanne, Switzerland Title: Charisma in Entrepreneurship and Leadership

 

10:35 – 10:45 Discussion, Q&A session


10:45 - 11:00

Break

11:00 - 13:00

II Plenary session – keynote speakers presentations


11:00 - 11:20

Eyal Eliezer, Head of Strategy and Marketing. Invest In Israel. Ministry of Economy and Industry State of Israel Title: The Governmental Support in the Israeli Startup Ecosystem


11:20 - 12:10

Prof. Pinar Ozcan, University of Oxford, United Kingdom Title: Entrepreneurship in the Age of Data


12:10 – 13:00

Prof. Daniel F. Meyer, University of Johannesburg, South Africa
Title: An assessment of the relationship between entrepreneurship and economic growth and the role of the enabling environment


13:00 - 13:30

Break

13:30 - 15:00

Thematic sessions (parallel)

 

Thematic session 1 SOCIAL & ECONOMICS INNOVATION

Moderator: Solomon Kunle Omogbemi


“Best practices for developing and launching products”
Wojciech Ozimek, Founder & President of PDMA Chapter


“Academic entrepreneur in an innovative university”

prof. dr hab. Makieła Zbigniew, Akademia WSB, Dabrowa Górnicza

dr Magdalena Makieła, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków


„Coordination of supply chains: the sharing of profits”
dr Anna Tatarczak, UMCS University, Poland


„Innovative products in the field of life sciences knowledge management – on the example of the Experiment Science Center in Gdynia”
lek. wet. Marta Trzeciak, Gdynia Maritime University, Poland


“Selected factors influencing consumer behavior in the context of dual quality in EU”
Lucia Bartková, Matej Bel University in Banská Bystrica, Slovakia


„Determinants of national culture and economic development of selected EU countries”
Daniel Schreinert, WSB University PhD candidate


“How to take care of effectiveness of recruitment processes in the era of a pandemic?”
Aneta Wiktorowicz, WSB Poznan, Poland

 

 

Thematic session 2 DIGITALIZATION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Moderator: Paweł Urgacz

 

“Biodigitalisation as a driving force in the context of the European Green Deal”
Prof. József Popp & Prof. Judit Oláh, University of Debrecen, Hungary


“Legal aspects of Artificial Intelligence in the Polish banking sector”
dr Dorota Ślażyńska – Kluczek, Warsaw School of Economics, Poland


„Artificial Intelligence in Digital Forensic Investigation”
kom. dr Paweł Olber, Higher Police School in Szczytno, Poland


“Drivers and barriers of Industry 4.0 implementation at Polish manufacturing sector”
Bartosz Jeżyna & Ewa Szkudlarek, WSB University PhD candidates


„Urban technology innovation ecosystems”
Katarzyna Papież-Pawełczak, WSB University PhD candidate

 

 

Thematic session 3 ENTREPRENEURSHIP, INNOVATION AND CHANGE MANAGEMENT

Moderator: prof. Rui Alexandre Castanho

 

„Financial and innovation management on the example of LPP S.A.”
Marta Pikiewicz, Karolina Trela, Karolina Wojaczek, Cracow University of Economics, Poland


“Cultural Impacts on National Innovativeness and Entrepreneurship”
Carsten Deckert, HSD & Dr. Rahel Schomaker, CUAS Villach and German Research Institute for Public Administration, Germany


“Factors Determining The Development Of The Sme Companies In Poland Over The Last 5 Years”
dr Michał Igielski, Gdynia Maritime University, Poland


„Canada and Australia as world leaders of rural social entrepreneurship - case studies”
Agnieszka Drzazga, Bożena Czerkawska University of Lodz, Poland


„Why do companies in one industry achieve different results?”
Norbert Arszułowicz, University of Bialystok, Poland


“Enterprising approach to innovative solutions in packaging waste management”
Aleksandra Tarczoń, Maria Tenerowicz, Cracow University of Economics, Poland


“Challenges foreigners face to start business in Poland”
Abdelrahman Elkhouly, Prof. Marzanna Pogorzelska, Opole University, Poland

 

15:00 

Closing Ceremony 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji