Publikacje konferencyjne/ Paper Sumbission

Prosimy o przysłanie artykułu do dnia 16.05.2021 r. Nadesłane teksty w języku angielskim, adekwatnie do profilu tematycznego,
po pozytywnych recenzjach będą publikowane  bezpłatnie w następujących czasopismach:

 

  • "Forum Scientiae Oeconomia” (lista MEiN 40 pkt, pozytywna decyzja o przyjęciu do bazy Scopus)
  • „Cultural Management: Science and Education”  (lista MEiN 20 pkt, Scopus)
  • "Polish Journal of Management Studies" (lista MEiN 40 pkt, Scopus, Web of Science; autor ponosi opłatę zgodnie ze stawkami czasopisma)
  • Rozdział w recenzowanej, wieloautorskiej monografii naukowej (Wydawnictwo AWSB indeksowane na liście wydawnictw publikacji naukowych Ministra Educacji i Nauki)

 

Zapraszamy do rejestracji: https://badania.wsb.edu.pl/index.php?r=survey/index&sid=287981&lang=pl

Pytania prosimy kierować na adres: innowacje@wsb.edu.pl

 

Wymogi edytorskie: https://www.citethisforme.com/harvard-referencing 

 

_________

 

 

We kindly ask to submit the paper by 16.05.2021. The submitted texts in English, in accordance with the topic of the article, after positive reviews will be published free of charge in one the following journals:

 

1. "Forum Scientiae Oeconomia" (MEiN list 40 points, positive decision on admission to Scopus database)

2. "Cultural Management: Science and Education"  (MEiN list 20 points, Scopus)

3.  "Polish Journal of Management Studies" (MEiN list, 40 points. Scopus, Web of Science; the author pays a fee according to the journal's rates)

4. A chapter in a reviewed, multi-author scientific monograph (AWSB Publishing House, indexed in the list of scientific publications of the Minister of Science and Higher Education)

 

 

We invite you to register:https://badania.wsb.edu.pl/index.php?r=survey/index&sid=287981&lang=en

Contact: innowacje@wsb.edu.pl

 

Citation guides:  https://www.citethisforme.com/harvard-referencing   

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji