Wybrane sylwetki prelegentów

Wybrane sylwetki prelegentów

__________________________________________

 

 

dr hab. Robert Tomanek, prof. UE

 

 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii

 

Doktor habilitowany (dyscyplina ekonomia i finanse), profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (rektor w kadencji 2016-2020, wcześniej prorektor w latach 2008-2016 i prodziekan 2005-2008).

 

24 stycznia 2020 powołany przez Prezydenta RP w skład Komisji Nadzoru Finansowego. W latach 2017-2019 zasiadał w Radzie Nadzorczej Węglokoks S.A. na stanowisku wiceprzewodniczącego Rady, a następnie przewodniczącego Komitetu Audytu. W okresie 04.07.2019-21.01.2020 w Radzie Nadzorczej JSW SA. W latach 2014-2016 pełnił obowiązki członka i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiego Radia Katowice S.A. W latach 1992-2004 zastępca dyrektora oraz doradca w Komunikacyjnym Związku Komunalnym GOP.

 

Ukończył Akademię Ekonomiczną w Katowicach (1987), tam uzyskał stopnie doktora (1995) i doktora habilitowanego (2003). Absolwent programu Personal Leadership Academy w ICAN w Warszawie (2019).

 

 

 

dr Janusz Michałek

 

 

prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., ekspert z zakresu doradztwa strategicznego, inwestycji publicznych, zarządzania środowiskowego, restrukturyzacji infrastruktury publicznej oraz w obszarze funkcjonowania programów unijnych. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki oraz studiów podyplomowych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, a także z zakresu MBA w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Ukończył także Uniwersytet Śląski w Katowicach uzyskując tytuł naukowy doktora.

 

Jest członkiem m.in. Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, przewodniczącym Rady Śląskiego Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0., przewodniczącym Rady Programowej Klastra SA&AM KSSE, przewodniczącym Komitetu Zarządzającego Klastrem Energii, wiceprzewodniczącym Rady ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności), członkiem Rady Polsko-Niemieckiego Centrum Hybrydowych Konstrukcji Lekkich oraz Komitetu Sterującego „Programu dla Śląska” przy Wojewodzie Śląskim, a także Rady Uczelni Politechniki Śląskiej w Gliwicach i przewodniczącym Rady Lokalnej Grupy Działania LGD „Żywiecki Raj”.

 

 

 

prof. dr hab. inż. Aleksander Nawrat

 

 

Absolwent Wydziału Matematyczno Fizycznego oraz Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, związany z Politechniką Śląską od czasów studiów. Początkowo jako student, adiunkt, dalej jako Profesor Nadzwyczajny. Współpracował z Wyższymi Uczelniami w Polsce i za granicą. Zasiadał w Zarządach firm prywatnych oraz Spółek Skarbu Państwa. Aktywnie uczestniczył w działalności biznesowej, zajmował się komercjalizacją badań naukowych oraz wspierał rozwój Start-Up’ów.

Koncentrował się głównie na projektowaniu nowych technologii dla sektora Bezpieczeństwa i Obronności Państwa oraz sektora cywilnego. Kierował siedemnastoma projektami badawczo – rozwojowymi i celowymi, finansowanymi ze środków Komitetu Badań Naukowych, Unii Europejskiej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

Autor lub współautor kilkunastu zgłoszeń patentowych, wzorów przemysłowych oraz 176 publikacji krajowych i zagranicznych w tym pięciu książek wydanych za granicą w renomowanych wydawnictwach. Z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju współpracował jako Członek Rady oraz Członek Komisji ds. Programów Strategicznych. W 2012-2016 Przewodniczący Komitetu Sterującego jednego z największych programów strategicznych. Nagrodzony kilkoma odznaczeniami państwowymi jak również laureat wielu nagród krajowych oraz międzynarodowych. Całą swoją karierę naukową związał z badaniami, rozwojem i przyszłością innowacyjnych technologii, co stało się Jego pasją, celem i marzeniem. 

 

 

dr Grzegorz Kądzielawski

 

 

Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. odpowiedzialny za obszar badawczo – rozwojowy oraz inwestycje. Doktor nauk prawnych. Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego oraz Sektorowej Rady ds. Kompetencji Przemysłu Chemicznego przy PARP. Przewodniczący Rady Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach oraz członek Kolegium Doradczego przy Prezesie Sieci Badawczej Łukasiewicz.

 

 

 

 

dr inż. Maciej Sołtysik

 

 

Członek Towarzystwa Obrotu Energią (TOE) i Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE), w ramach których angażuje się w prace zespołów i grup roboczych ds.:  OZE, kogeneracji i efektywności energetycznej (TOE), Raportu (TOE), Rynku Gazu (TOE), Statystyk (TOE) oraz Komitetu Rynki (PKEE).

 

Biegły sądowy z zakresu elektroenergetyki i rynku energii elektrycznej. Autor i współautor kilkudziesięciu referatów naukowych. Wykładowca akademicki. Wpisany na listę ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

Od kilkunastu lat związany z energetyką. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Enion S.A., Everen Sp. z o.o. grupa EdF i TAURON Polska Energia S.A. na stanowiskach eksperckich i zarządczych. Wiedzę i doświadczenie poszerzał kierując i angażując się w liczne interdyscyplinarne projekty. Był kierownikiem projektu TAURON Nowe Trendy (2015) integrującego kompetencje sprzedażowe w spółkach Grupy TAURON i mającego na celu wypracowanie przewagi rynkowej w segmencie sprzedaży i obsługi Klienta. W 2013 roku był zastępcą kierownika projektu strategicznego – Centralizacja Handlu Paliwami, który zakończony został scentralizowaniem kompetencji handlu węglem, gazem i biomasą w TAURON Polska Energia S.A. Doświadczenie zdobywał również kierując projektem strategicznym o zasięgu międzynarodowym – Rozszerzenie działalności na rynki Europy Środkowo-Wschodniej, który zakończony został założeniem spółki tradingowej w Republice Czeskiej.

 

Tomasz Zjawiony

 

 

Przedsiębiorca, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

 

Absolwent Studiów Menedżerskich – Executive MBA – Master of Business Administration; Institut d’Administration des Enterprises IAE d’Aix-en-Provence Graduate School of Management w Marsylii – Uniwersytet Paula Cezanne’a w Marsylii. Przygotowanie naukowe dały mu studia doktoranckie, a wcześniej studia w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego oraz w Śląskiej Międzynarodowej Szkole Handlowej. Przygotowanie praktyczne zdobywał w trakcie licznych staży, m.in. na Wydziale Ekonomiczno-Handlowym Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu, ale przede wszystkim prowadząc projekty gospodarcze i społeczne. Specjalizuje się w tematyce handlu na rynkach polskim oraz międzynarodowym. Przez ostatnie lata pracował dla zagranicznych korporacji: włoskich, hiszpańskich oraz niemieckich, gdzie był odpowiedzialny za rozwój inwestycji w Europie Środkowej.  Jest inicjatorem wielu projektów społecznych i przedsiębiorczych. Działa również, jako członek licznych gremiów gospodarczych, m.in. Rady Gospodarczej przy Wojewodzie Śląskim, Rady Społeczno-Gospodarczej Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Wojewódzkiej Rady ds. Elektromobilności, Rady Politechniki Śląskiej, a także jako Przewodniczący Komitetu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Pełnił również funkcję pełnomocnika Zarządu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA.

 

 

Zofia Dzik

 

 

Impact inwestor, doświadczony C-Level menadżer, innowator, pionier rynku fintech w obszarze   direct w CEE  opartego o zaawansowane nowe technologie (m.in. CEO TU Link4 S.A.,), wieloletni Członek szeregu rad nadzorczych spółek giełdowych (m.in. CCC S.A. PKP CARGO S.A., AmRest CE, InPost S.A.) oraz członek Rady Ekspertów Forum Rad Nadzorczych przy GPW. Fundator Instytutu Humanites - think&Do tank w zakresie rozwoju Spójnego Przywództwa™ i kapitału społecznego, łączący tematykę Człowieka i Technologii, współzałożycielka Międzynarodowego Centrum Etyki Technologii, autorka Modelu „Wioski” Rozwoju Ekosystemu Społecznego, Modelu Spójnego Przywództwa™ oraz Modelu „Pętli”, Nielinearnego Modelu Długoterminowego Rozwoju Społecznego, wykładowca, mentor m.in. projektów startupowych, juror, założyciel Akademii Przywództwa Liderów Oświaty; inicjator Międzynarodowego Ruchu Społecznego Dwie Godziny dla Rodziny na rzecz zbliżania ludzi i przeciwdziałania kryzysowi więzi i samotności (udział pracodawców z 18 krajów).

 

dr inż Tomasz Siemek 


 

Wykładowca akademicki, pasjonat nowoczesnych narzędzi i programów nauczania. Studia doktoranckie ukończył na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Absolwent Said Business  School of Oxford. Całe życie związany z edukacją i kształceniem osób. Założyciel ABC Data Centrum Edukacyjne działające obecnie jako Cloudteam.  Jeden z ojców narzędzia jakim jest Cloudla.bs oraz On Demand. Uzależniony od sportu i zdobywania nowych kompetencji w służbie komunikacji międzyludzkiej. Licencjonowany mediator i twórca pierwszych wytycznych dotyczących metodyki szkoleniowej dla takich firm jak Microsoft i Novell. Od 2018 roku osoba działająca z ramienia AWS na polu popularyzacji technologii chmurowych.

 

 

Rafał Modrzewski

 

 

 Rafał Modrzewski jest Prezesem Zarządu i współzałożycielem ICEYE. Od momentu powołania firmy wspólnie z Pekką Laurila, Modrzewski jest odpowiedzialny za nadzór nad rozwojem organizacji i realizację całościowej wizji ICEYE. Modrzewski posiada znaczące doświadczenie w dziedzinie inżynierii SAR, a za pionierskie osiągnięcia ICEYE został wyróżniony w rankingu Forbes “30 under 30 Technology 2018”.

 

Przed założeniem ICEYE, Modrzewski badał innowacyjne produkty w VTT (Centrum Badań Technicznych Finlandii). Studiował Elektrotechnikę na Politechnice Warszawskiej, następnie kontynuował naukę w zakresie Radiotechniki i Inżynierii na Uniwersytecie Aalto, w Fińskim Espoo gdzie kierował zespołem obsługi danych pokładowych pracującym nad Aalto-1, pierwszym fińskim nanosatelitą.

 

 

 

Wojciech Ozimek

 

 

Jest założycielem i pierwszym prezesem Product Development and Management Assocation (PDMA) Central Europe – polskiego oddziału międzynarodowego stowarzyszenia zrzeszającego menadżerów produktów, marketingu produktowego oraz innowacji. Jest współzałożyłem Rokanan Group firmy zajmującej się budową działów rozwoju produktów oraz B+R, w której obecnie odpowiada za rozwój platformy dla zespołów produktowych TeamStormer. Wcześniej 13 lat w projektach IT, zajmował się m.in. cyfryzacją fabryki Rolls-Royce.

 

 

  

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji