Informacje

O projekcie

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej rozpoczyna kampanię społeczną pod hasłem „Mama i Tata idą na studia". Poprzez swoje działania Uczelnia chce zwrócić uwagę na rolę szkół wyższych w kształtowaniu sytuacji młodych rodziców na rynku pracy, wspierać równość w dostępnie do nauki oraz wspomagać mamę i tatę w rozwoju własnych zainteresowań. Kilka prostych rozwiązań zastosowanych na Uczelni może w znaczny sposób odciążyć młodych rodziców, którzy bojąc się, że nie pogodzą obowiązków rodzinnych z edukacją i rozwojem, często po prostu rezygnują z podnoszenia kwalifikacji czy realizacji pasji.


  

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej daje również możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych rodzicom dzieci niepełnosprawnych, wymagających stałej opieki i większego zaangażowania. Pomaga także rozwijać pasję do kształcenia przez całe życie zarówno wśród dzieci (9 Uniwersytetów Dziecięcych, Uniwersytety Młodzieżowe oraz Akademia Nauki WSB prowadzone przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego), jak i seniorów (Uniwersytety Trzeciego Wieku w 7 miastach województwa śląskiego).


Realizacja projektu cieszy się wsparciem władz samorządowych, na czele z panią Aleksandrą Gajewską-Wicemarszałek Województwa Śląskiego i Panem Zbigniewem Podrazą-Prezydentem Dąbrowy Górniczej a także współinicjatorki inicjatywy Pani Agnieszki Kostempskiej- radnej Sejmiku Województwa Śląskiego.
Działania w ramach programu odbywać się będą przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami zajmujących się opieką nad dziećmi. Wśród społecznych partnerów projektu znajdują się m.in.:
• Stowarzyszenie Absolwentów i Studentów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących i Niewidomych w Dąbrowie Górniczej,
• Szpital Ginekologiczno- Położniczy „Łubinowa 3" w Katowicach
• Prywatny Żłobek i Przedszkole w Dąbrowie Górniczej

 

Projekt zakłada również ścisłą współpracę z przedsiębiorcami, jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami kultury i sportu w celu wypracowania systemu dobrych praktyk i rozwiązań sprzyjających rodzinie. 

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji