Informacje

Cel i zarys projektu

CELE PROJEKTU: 

  • Zmiana wizerunku młodych rodziców (ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji społeczno -zawodowej kobiet) wychowujących małe dziecko jako osób nieaktywnych zawodowo i naukowo oraz mało atrakcyjnych dla pracodawców. Promowanie wizerunku rodziców, które mogą się rozwijać, zdobywać wykształcenie i poszerzać swoje kompetencje zawodowe.
  • Wsparcie rozwoju zawodowego i naukowego studentek-matek oraz studentów-ojców, a co za tym idzie poprawa ich sytuacji na rynku pracy.
  • Promowanie w środowisku społecznym (wśród przedstawicieli sektora publicznego i prywatnego) działań sprzyjających rozwojowi naukowemu i zawodowemu kobiet w ciąży i matek wychowujących małe dzieci, aktywnego korzystania ojców z urlopu ojcowskiego i części urlopu macierzyńskiego.
  • Inspirowanie zmian mentalnych i obyczajowych w obszarze działań mających na celu pomoc matkom i ojcom w godzeniu różnych ról życiowych i zawodowych oraz działań równościowych.
  • Tworzenie i promowanie dobrych praktyk w zakresie działań wspierających rodziców w godzeniu życia zawodowego i rodzinnego.
  • Stworzenie mapy przedsiębiorców oraz instytucji przyjaznych rodzinie.

 

Kampania społeczna „Mama i Tata idą na studia” obecnie ma zasięg regionalny regionalny (woj. śląskie). Z uwagi na swój uniwersalny charakter może stać się zbiorem dobrych praktyk i impulsem do zmian w obszarze budowania środowiska przyjaznego matkom, ojcom i dzieciom w zakresie: Edukacji, Pracy, Kultury i Sportu.


Tak zakreślone obszary są jednocześnie modułami wchodzącymi w skład projektu „Mama i Tata idą na studia”.

  

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji