Informacje

Edukacja

 

Cel:

  1. Wsparcie rozwoju zawodowego i naukowego studentów - rodziców, a co za tym idzie poprawa ich sytuacji na rynku pracy,
  2. Zmiana wizerunku studentów - rodziców na Uczelni jako osób godzących życie rodzinne z życiem zawodowym,
  3. Promocja idei kształcenia przez całe życie z uwzględnieniem dedykowanych wykładów dla dzieci oraz szkoleń i kursów ogólnorozwojowych dla seniorów - dziadków wspierających wychowanie dzieci.
  4. Budowanie wizerunku WSB jako organizacji innowacyjnej, stymulatora zmian mentalnych i obyczajowych, wspierającej równość w dostępie do nauki i rozwoju intelektualnego.

Realizacja: wprowadzenie udogodnień o charakterze organizacyjnym, infrastrukturalnym i finansowym sprzyjającym godzeniu dwóch ról życiowych- rodzica i studenta. 

 

 

1.     Bonifikaty:

 -  „Trzy i więcej”

Odbiorcami bonifikaty "Trzy i więcej" mogą być:
1)Studenci WSB posiadający co najmniej troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.
2) Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.


Wysokość bonifikaty "Trzy i więcej"  wynosi 5 proc. wartości czesnego ustalanego każdorazowo przez Rektora Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej w drodze zarządzenia.

 

- "Dąbrowska Rodzinka.pl"

Posiadacze karty Dąbrowska Rodzinka.pl mogą liczyć na bonifikatę w wysokości 5 proc. na ofertę edukacyjną Uczelni. W przypadku rodzin wielodzietnych, rodzin zastępczych oraz rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne (Dąbrowska Rodzinka PLUS) bonifikata wynosi 10 proc. Oferta dla posiadaczy karty "Dąbrowska Rodzinka.pl" dotyczy studiów I i II stopnia, studiów podyplomowych, kursów i szkoleń oraz zajęć w ramach Dąbrowskiego Uniwersytetu Dziecięcego.


2.     Kształcenie:


a)    Zapewnienie opieki nad dzieckiem podczas zajęć dydaktycznych oraz pracy:

  • żłobek oraz przedszkole dla dzieci studentów i pracowników – dostępny 7 dni w tygodniu,
  • współpraca z Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Dąbrowie Górniczej.

b)    Optymalizacja programu zajęć:

  • w systemie stacjonarnym (dziennym): zajęcia 3 dni w tygodniu. Pozostałe dni (w ramach programu „3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz") możliwość realizacji praktyk i staży na zasadzie pracy zdalnej w przedsiębiorstwach, z którymi Uczelnia posiada podpisane umowy o współpracy (ponad 400 jednostek). Minimalizacja tzw. „okienek".
  • w systemie niestacjonarnym (zaocznym): zajęcia w sobotyi niedziele co dwa tygodnie. Możliwość zaliczenia praktyk zawodowych na podstawie pracy wykonywanej we własnym zakładzie pracy. Minimalizacja tzw. „okienek".

c)     Rozbudowany system stypendiów i pomocy materialnej pozwalający zniwelować opłaty zarówno na studiach stacjonarnych jaki niestacjonarnych za czesne do 0 zł.

d)    Wprowadzenie Indywidualnej Organizacji Studiów dla studentek w ciąży oraz matek i ojców korzystających z urlopów macierzyńskich/ojcowskich.

 

3.     Infrastruktura:


a) Pokój rodzinny wyposażony m.in. w podgrzewacz do pokarmu, fotel do karmienia, przewijak, zabawki.

b) Kącik Dziecięcy w Dziekanacie oraz Bibliotece.

c) Bawialnia w Klubie Studenckim AMIGO,

d) Menu dla dzieci w Klubie Studenckim AMIGO.

 

4.     Oferta rozwijających zajęć dla dzieci w ramach Uniwersytetów Dziecięcych oraz oferta dla seniorów - dziadków w ramach Uniwersytetów Trzeciego Wieku.


5.     Cykl zajęć z pedagogiem i psychologiem poświęcony kwestiom wychowania i rozwoju dzieci. W ofercie m.in:

a)     Jak mądrze wspierać swoje dziecko – rodzic coachem,

b)     Jak znaleźć równowagę – praktyczne zastosowanie zasad work and life balance,

c)      To nie boli!, czyli jak rozwiązywać konflikty w rodzinie,

d)     Jak rozwijać kreatywność swojego dziecka?,

e)     Radzenie sobie ze stresem – warsztat e-learningowy.

  

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji