Ważne Terminy

  • 10 września 2021: Zamknięcie systemu rejestracji
  • 17 września 2021: Informacja o akceptacji zgłoszonych tematów
  • 24 września 2021: ogłoszenie programu konferencji
  • 1 października 2021: ogłoszenie ostatecznej wersji programu konferencji
  • 14-15 podzielnika 2021: KONFERENCJA
  • do 30 listopada 2021: przesłanie tekstów do publikacji


Uwaga: wygłaszanie referatu w czasie konferencji powinno trwać nie dłużej niż 15 minut.

 

Planujemy wydanie w roku 2021 recenzowanej monografii pod redakcją w wydawnictwie znajdującym się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe ogłoszonym przez MNiSW 17 grudnia 2019 roku (20 pkt za rozdział w monografii). 

 

Przyjmujemy teksty w języku polskim, angielskim, czeskim, słowackim, o objętości do 21 tysięcy znaków ze spacjami.  

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji