Opis projektu/Popis projektuProjekt współfinansowany

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020

oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy Tytuł projektu/Nazev projektu 

Polsko-czeska współpraca akademicka na rzecz doskonalenia jakości transgranicznych badań naukowych

Polsko-ćeska akademicka spoluprace pro zlepśeni kvality pfeshranićniho vyzkumu

nr projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_011/0001474

 Partner wiodący/Vedouri partner
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej


 

Partner projektu/Partner projektu

Vysoka śkola bańska - Technicka univerzita Ostrava

 

Projekt wdrażany od IV 2018 r. do II 2019 r. przez Akademię WSB - Wydział Zamiejscową w Żywcu i Vysoka Skolę Bańską Uniwersytet Techniczny w Ostrawie.
Cel projektu to intensyfikacja współpracy tych jednostek naukowych w dziedzinie prowadzenia badań wspierających rozwój pogranicza w Euroregionie Beskidy (planowanie terytorialne, zrównoważony rozwój, identyfikacja i pokonywanie barier.rozwój współpracy transgranicznej sieciowej, kultura, przedsiębiorczość, turystyka).

 

Projekt realizovan od IV 2018 do II 2019 Akedemia WSB v Dąbrowa Górnicza, poboćka Żywiec a VŚB- TU Ostrava. CNem projektu je zintenzivnit spolupraci techto vedeckych pracovist' v oblasti vyzkumu podporujiciho rozvoj pohranićniho regionu Euroregionu Beskydy (uzemni planovani, udrżitelny rozvoj, identifikace a prekonavani prekaźek, rozvoj preshranićni sit'ove spoluprace, kultura, podnikani, cestovni ruch). 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji