Zaproszenie do składania ofert na "moderowanie sesji tematycznych, omawiającej wyniki polsko-czeskich badań zrealizowanych w ramach projektu na terenie Euroregionu Beskidy"

W związku z przystąpieniem przez Akademię WSB (do dnia 15.04.2018 - Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej) Wydział Zamiejscowy w Żywcu ul. Komisji Edukacji Narodowej 3 34-300 Żywiec, wspólnie z Partnerem Czeskim – Vysoka Skola Banska TU Ostrava, Republika Czeska, do realizacji mikroprojektu „Polsko-czeska współpraca akademicka na rzecz doskonalenia jakości transgranicznych badań naukowych" nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_011/0001474, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy - kierujemy do Pani zapytanie ofertowe o cenę moderowania sesji tematycznej, omawiającej wyniki polsko-czeskich badań zrealizowanych w ramach projektu na terenie Euroregionu Beskidy.

 

Zapytania:
Sesja tematyczna I pt. kultura i przedsiębiorczość

Sesja tematyczna II pt. rozwój regionalny i współpraca transgraniczna

Sesja tematyczna III pt. metodyka transgranicznych badań naukowych


Prosimy o odpowiedź pisemną za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do dnia 01.02.2019 r. na adres: skwasniewski@wsb.edu.pl
Osoba uprawniona do komunikowania się z oferentami: Sebastian Kwaśniewski, email: skwasniewski@wsb.edu.pl


 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji