Prace badawcze w polsko-czeskich zespołach tematycznych i ich rezultaty

 

W trakcie przeprowadzonych w maju 2018 r. warsztatów metodycznych, służących doskonaleniu jakości transgranicznych badań naukowych, ustalone zostały cztery kluczowe tematy badawcze, które zostaną przygotowane przez polsko-czeskie zespoły naukowców z Akademii WSB oraz VSB Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie. Naukowcy wspólnie zdecydowali, że skupią się na takich zagadnieniach jak: przedsiębiorczość, kultura, współpraca transgraniczna i rozwój lokalny, a także  omówili założenia metodyczne badań. 

 

Podczas kolejnych spotkań zespołów, które odbyły się w czerwcu, wrześniu i listopadzie 2018 r. omawiano metodyki badawcze oraz postępy w realizacji badań terenowych.  

 

W oparciu o wspólne badania powstały cztery raporty opracowane wspólnie przez polsko-czeskie zespoły naukowe:

 

 

Rozwój polsko-czeskiej współpracy transgranicznej w Euroregionie Beskidy  

Lider zespołu:  Joanna Kurowska-Pysz

Członkowie zespołu:  Łukasz Wróblewski, Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, Hana Stverkova, Josef Kasik, Monika Mynarzová, Milan Šimek

 

Kształtowanie relacji organizacji kultury z klientami w Euroregionie Beskidy

Lider zespołu:  Łukasz Wróblewski

Członkowie zespołu:   Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Marek Walancik,

Josef Kašík, Lucie Chytilová, Hana Janáčková, Milan Šimek

 

Przedsiębiorczość transgraniczna

Lider zespołu:  Hana Stverkova,

Członkowie zespołu:  Joanna Kurowska-Pysz, Katarzyna Szczepańska-Woszczyna,

Michal Pohludka, Pavel Blecharz, Lucie Chytilová

 

Zarządzanie rozwojem gmin w polskiej i czeskiej części Euroregionu Beskidy 

Lider zespołu: Jan Sucháček

Członkowie zespołu:  Jiří Kern, Dušan Smolík, Marek Walancik, Joanna Kurowska-Pysz, Łukasz Wróblewski,   Jaroslav Urminský, Petra Daníšek Matušková, Ivan Šotkovský, Magdalena Drastichová

 

 

Wszystkie raporty są dostępne w tutaj

 

Efektem współpracy naukowej są także cztery artykuły naukowe, które ukazały się końcem grudnia 2018 r. w renomowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu światowym - Polish Journal of Management Studies.   

https://pjms.zim.pcz.pl/resources/html/cms/MAINPAGE

 

Są to następujące teksty: 

 

 

Kurowska-Pysz Joanna, Szczepańska-Woszczyna Katarzyna, Štverková Hana, Kašík Josef:
The catalysts of cross-border cooperation development in Euroregions. 

 

https://pjms.zim.pcz.pl/resources/html/article/details?id=183845

 

 

Štverková Hana, Pohludka Michal, Kurowska-Pysz Joanna, Szczepańska-Woszczyna Katarzyna: Cross-border entrepreneurship in Euroregion Beskydy.

 

https://pjms.zim.pcz.pl/resources/html/article/details?id=183892

 

 

Sucháček Jan, Walancik Marek, Wróblewski Łukasz, Urminský Jaroslav, Drastichová Magdaléna, Šotkovský Ivan: Management of municipal development of Euroregion Beskidy in Poland and Czech.

https://pjms.zim.pcz.pl/resources/html/article/details?id=183858

 

Wróblewski Łukasz, Dacko-Pikiewicz Zdzisława, Kašík Josef, Chytilová Lucie: Building the relationship between the culture organization and clients in the cross-border market

 

https://pjms.zim.pcz.pl/resources/html/article/details?id=183899 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji