Agenda polsko-czeskich warsztatów 16-18.05.2018

 

Agenda polsko-czeskich warsztatów doskonałości naukowej dla kadry
dydaktyczno-naukowej Akademii WSB oraz VSB Uniwersytet Techniczny w Ostrawie

 

Termin:                                  16-18.05.2018 roku

Miejsce:                                 Hotel Skalite*** SPA &Wellness
ul. Krokusów 4; 43-370 Szczyrk 
https://www.hotelskalite.pl

Zakwaterowanie:                  Szczegółowe informacje o przydziale pokoi - w recepcji

Organizator:                          Akademia WSB, Wydział Zamiejscowy w Żywcu

 

środa 16.05.2018 r.

- godz. 14.00  - obiad, sala restauracyjna hotelu

- godz. 15.00 – 19.00 – część I warsztatów, sala konferencyjna hotelu 

- otwarcie warsztatów - prof. Marek Walancik, Prorektor ds. Nauki, Akademia WSB

- wystąpienie Pana Marcina Filipa, Dyrektora Biura Stowarzyszenia Region Beskidy
w Bielsku-Białej 
- prezentacja projektu - dr Joanna Kurowska-Pysz, Kierownik Katedry Inżynierii Zarządzania
i Procesów Logistycznych, Akademia WSB
- Przedstawienie potencjału badawczo-rozwojowego Akademii WSB i VSB TU Ostrava
- Warsztat: Badania rozwoju społeczno-gospodarczego na pograniczu polsko-czeskim 
– metodyka badań, dobre praktyki, dr Blanka  Markova, University of Ostrava

- godz. 19.30  - uroczysta kolacja, sala restauracyjna hotelu

 

czwartek 17.05.2018 r.

- godz. 10.00 – 14.00 – część II warsztatów, sala konferencyjna hotelu 

- Warsztat: Upowszechnianie wyników badań – zasady współpracy z wydawnictwami naukowymi o zasięgu światowym,
dr hc dr hab. inż. prof. P.Cz. Janusz Grabara, Politechnika Częstochowska 
- Warsztat: Międzynarodowa współpraca badawcza – metodyka badań i upowszechnianie ich rezultatów, dr hab. inż. Prof. PCz Sebastian Kot,  Politechnika Częstochowska

- godz. 14.30  - obiad, sala restauracyjna hotelu

- godz. 15.30 – 18.30 – część III warsztatów, sala konferencyjna hotelu 

- Warsztat: Metodyka transgranicznych badań naukowych – dobre praktyki z pogranicza hiszpańsko-portugalskiego w euroregionie EUROACE

dr Rui Alexandre Castanho, University of Extremadura & University of Evora

- godz. 19.30  - uroczysta biesiada w karczmie regionalnej przy hotelu

 

piątek 18.05.2018 r.

- godz. 10.00 – 12.00 – część IV warsztatów, sala konferencyjna hotelu 

- Warsztat: Aspekt społeczny transgranicznych badań naukowych – metodyka badań, dobre praktyki dr hab. Andrzej Kasperek, Uniwersytet Śląski

- Podsumowanie warsztatów i wyłonienie polsko-czeskich zespołów naukowych

- godz. 12.00  - obiad, sala restauracyjna hotelu

 

We wszystkich sprawach związanych z organizacją warsztatów prosimy o kontakt pod numerem tel. 0602 23 11 24 lub e-mail: jkurowska@wsb.edu.pl


 

 

Agenda polsko-českých workshopů pro zdokonalování pedagogických

zaměstnanců Akademie WSB a VSB Technické univerzity v Ostravě

 

Termín:                                  16. - 18. 05. 2018

Místo:                                     Hotel Skalite*** SPA &Wellness
ul. Krokusów 4; 43-370 Szczyrk 
https://www.hotelskalite.pl

Ubytování:                 Detailní informace o pokojích Vám budou poskytnuty na recepci Pořadatel:                 Akademie WSB, Pobočka v Żywci

 

středa 16. 05. 2018

- 14.00 hod. – oběd, hotelový restaurační sál

- 15.00 – 19.00 hod. – I. část workshopů, hotelový konferenční sál

- zahájení workshopů - prof. Marek Walancik, prorektor pro vědecké záležitosti, Akademie WSB

- projev pana Marcina Filipa, ředitele Kanceláře sdružení region Beskydy v Bielsku-Białé
- prezentace projektu – dr. Joanna Kurowska-Pysz, vedoucí Katedry inženýrství řízení a logistických procesů, Akademie WSB
- Prezentace výzkumně-rozvojového potenciálu Akademie WSB i VSB TU Ostrava
- Workshop: Výzkumy zaměřené na sociálně-hospodářský rozvoj v polsko-českém pohraničí
– metodika výzkumu, dobrá praxe, dr. Blanka Marková, Ostravská univerzita

- 19.30  hod. – slavnostní večeře, hotelový restaurační sál

 

čtvrtek 17. 05. 2018

- 10.00 – 14.00 hod. – II. část workshopů, hotelový konferenční sál

- Workshop: Popularizace výsledků výzkumů – zásady spolupráce s vědeckými vydavatelstvími se světovou působností,
dr. hc dr. hab. Ing. prof. P.Cz. Janusz Grabara, Politechnika Częstochowska (Częstochowské vysoké technické učení) 
- Workshop: Mezinárodní výzkumní spolupráce – metodika výzkumů a popularizování jejich výsledků, dr .hab. Ing. prof. P.Cz. Sebastian Kot,  Politechnika Częstochowska (Częstochowské vysoké technické učení) 
- 14.30 hod. - oběd, hotelový restaurační sál

- 15.30 – 18.30 – III. část workshopů, hotelový konferenční sál

- Workshop: Metodika přeshraničních vědeckých výzkumů – dobrá praxe ze španělsko-portugalského pohraničí v euroregionu EUROACE

dr Rui Alexandre Castanho, University of Extremadura & University of Evora

- 19.30  - slavnostní večeře v regionální hospodě u hotelu

 

pátek 18. 05. 2018

- 10.00 – 12.00 hod. – IV. část workshopů, hotelový konferenční sál

- Workshop: Sociální aspekt přeshraničních vědeckých workshopů – metodika výzkumů, dobrá praxe dr. hab. Andrzej Kasperek, Uniwersytet Śląski (Slezská univerzita)

- Shrnutí workshopů a zřízení polsko-českých vědeckých týmů

- 12.00 hod. - oběd, hotelový restaurační sál

 

Ve všech věcech spojených s organizací workshopů nás, prosím, kontaktujte na telefonním čísle +48 602 23 11 24 nebo e-mailem: jkurowska@wsb.edu.pl
 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji