Agenda szkolenia 11-12.04.2019 r.

Plan szkolenia
Prawodawstwo w zakresie bezpieczeństwa młodzieży po obu stronach pogranicza
Dębowiec 11 – 12 kwietnia 2019 r.
Dzień I szkolenia – czwartek, 11 kwietnia 2019 r.
Prowadzący: mgr Paweł Sitko
Temat: Osoby niepełnosprawne – jak zapewnić im bezpieczeństwo podczas międzynarodowych aktywności. Wymiana dobrych i złych praktyk.

1. 10:00 – 10:45

45 min. Rozpoczęcie szkolenia, 
Przywitanie uczestników, 
Omówienie programu kształcenia,
Prezentacja wykładowcy,
Prezentacja uczestników,
Pytania i odpowiedzi.

 

2. 10:45 – 11:30

45 min. Regulacje prawne w UE dotyczące pasażerów niepełnosprawnych w ruchu kolejowym:
a) Dostosowanie przepisów dotyczących przewoźników na terenie Polski do wymogów prawa UE,
b) Dostosowanie przepisów dotyczących przewoźników na terenie Słowacji do wymogów prawa UE - (wsparcie prezentacji Vladimír Benedik, Uniwersytet w Żylinie),
c) Dyskusja (różnice w prawie Polski i Słowacji).


3. 11:30 – 11:45

15 min. Przerwa kawowa


4. 11:45 – 12:30

45 min. Kontynuacja: 
Regulacje prawne w UE dotyczące pasażerów niepełnosprawnych w ruchu kolejowym:
a) Dostosowanie przepisów dotyczących przewoźników na terenie Polski do wymogów prawa UE,
b) Dostosowanie przepisów dotyczących przewoźników na terenie Słowacji do wymogów prawa UE - (wsparcie prezentacji Vladimír Benedik, Uniwersytet w Żylinie
c) Dyskusja (różnice w prawie Polski i Słowacji).


5. 12:30 – 13:15

45 min. Regulacje prawne w UE dotyczące pasażerów niepełnosprawnych w ruchu drogowym:
a) Dostosowanie przepisów prawa polskiego do wymogów prawa UE,
b) Dostosowanie przepisów prawa słowackiego do wymogów prawa UE, (wsparcie prezentacji Vladimír Benedik, Uniwersytet w Żylinie)
Dyskusja (różnice w prawie Polski i Słowacji).


6. 13:15 – 13:45 
30 min. Obiad


7. 13:45 – 14:30

45 min. Kontynuacja: 
Regulacje prawne w UE dotyczące pasażerów niepełnosprawnych w ruchu drogowym:
d) Dostosowanie przepisów prawa polskiego do wymogów prawa UE,
e) Dostosowanie przepisów prawa słowackiego do wymogów prawa UE, (wsparcie prezentacji Vladimír Benedik, Uniwersytet w Żylinie)
f) Dyskusja (różnice w prawie Polski i Słowacji).


8. 14:30 – 16:00

2x 45 min. Regulacje prawne w UE dotyczące pasażerów niepełnosprawnych w ruchu lotniczym:
a) Dostosowanie przepisów przewoźników polskich do wymogów prawa UE,
b) Dostosowanie przepisów przewoźników słowackich do wymogów prawa UE, (wsparcie prezentacji Vladimír Benedik, Uniwersytet w Żylinie),
Dyskusja (różnice w prawie Polski i Słowacji).


9. 16:00 – 16:45

45 min. Opracowanie propozycji zmian w transporcie osób niepełnosprawnych (Praca w grupach).


10. 18:00 
Kolacja

 

 

 

 

 


Dzień II szkolenia – piątek, 12 kwietnia 2019 r.
Prowadzący: mgr Paweł Sitko
Temat: Osoby niepełnosprawne – jak zapewnić im bezpieczeństwo podczas międzynarodowych aktywności. Wymiana dobrych i złych praktyk.

 

9:00 
Śniadanie
1. 10:00 – 10:45 45 min. Zapoznanie z planem szkolenia i omówienie przebiegu szkolenia


2. 10:45 – 11:30 45 min. Omówienie wypracowanych zmian w transporcie osób niepełnosprawnych (Praca w grupach).


3. 11:30 – 11:45 15 min. Przerwa kawowa


4. 11:45 – 13:15 2x 45 min. Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w turystyce na terenie Polski i Słowacji – zarys tematu (Paweł Sitko, wspracie Vladimír Benedik),


5. 13:15 – 13:45 30 min. a) Obiad


6. 13:45 – 15:15 2x 45 min. Bariery w zakresie uprawiania Turystyki osób niepełnosprawnych na terenie Polski i Słowacji (Paweł Sitko, wsparcie Vladimír Benedik) – wykład, dyskusja.


7. 15:15 – 16:00 45 min. Test wiedzy.


8. 16:00 – 16:45 45 min. Podsumowanie i sformułowanie wniosków 
z całości szkolenia.

 

Pobierz agendę 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji