Partnerzy

Akademia WSB powstała 22 lata temu i obecnie jest jedną z 5 czołowych uczelni niepublicznych w Polsce. Akademia WSB prowadzi edukację I i II stopnia, seminarium doktoranckie, studia podyplomowe i inne formy edukacji pozaformalnej (szkolenia biznesowe). Centrum Transferu Technologii, Centrum Inżynierii Biznesu, Centrum Współpracy Gospodarczej i Centrum Nowoczesnych Metod i Edukacji Technologii działa na Uniwersytecie. Uniwersytet zatrudnia 900 osób, obecnie kształci 8000 studentów. W ramach różnych form nieformalnego szkolenia kształci 4000 osób.

Akademia WSB prowadzi również Zagłębiowski Inkubator Przedsiębiorczości, który jest szkołą biznesu dla startupów. Pracownicy Inkubatora opracowali programy szkoleniowe w zakresie "Lean StartUp i MVP", "Stworzenie modelu biznesowego dla start-upów" itp. Prowadziliśmy również projekt o nazwie "Akademia Liderów Młodej Przedsiębiorczości". Celem projektu była promocja przedsiębiorczości i przedsiębiorczości społecznej wśród 300 młodych osób z województwa śląskiego. Podczas tego projektu promowaliśmy również produkcję, plany biznesowe, inkubatory przedsiębiorczości i akceleratory biznesu.

 

Strona: http://www.wsb.edu.pl

 

 Obecnie na Uniwersytecie w Zylinie kształci się około 8 000 studentów na siedmiu wydziałach, na 184 akredytowanych kierunkach studiów we wszystkich formach i stopniach uniwersyteckich. W ciągu ponad 65 lat istnienia uczelnia stała się alma mater dla ponad 80 000 absolwentów, wysoko wykwalifikowanych specjalistów specjalizujących się głównie w dziedzinie transportu i techniki, a także w zarządzaniu, marketingu lub naukach humanistycznych. O jakości i gotowości naszych absolwentów na potrzeby praktyki świadczy długotrwałe, duże zainteresowanie ich zatrudnieniem przez pracodawców współpracujących z uczelnią w procesie rekrutacji.

W dziedzinie nauki i badań uniwersytet uczestniczy w 200 krajowych i 41 międzynarodowych projektach naukowych i organizuje około 60 wydarzeń naukowych i zawodowych rocznie. W 2013 r. utworzono dwa nowe znaczące miejsca pracy w ramach Programu Operacyjnego Badania i Rozwój - Uniwersytecki Park Naukowo-Badawczy. Wyniki działalności naukowo-badawczej uniwersytetu mają istotny wpływ nie tylko na działalność edukacyjną, ale również na rozwój współpracy międzynarodowej lub połączeń z praktyką. Jednym z dowodów udanego transferu wyników badań do praktyki jest Nagroda za Transfer Technologii dla zespołu autorów z Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu w Żylinie.

 

Strona: https://www.uniza.sk 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji