Publikacje / Publications

Nadesłane teksty w języku polskim i/lub angielskim, po pozytywnych recenzjach będą publikowane w: / Sent texts in Polish or English, after positive reviews will be published in:

 

1) "Forum Scientiae Oeconomia" - english

(lista B MNiSW, 7 pkt., indeksowane w bazach: Arianta, BazEkon, Erih Plus)
(publikacja w języku angielskim, artykuły zakwalifikowane na podstawie recenzji);

 >>Wymagania edytorskie<<

 

2) "Foundation of Management - International Journal" (do decyzji) - english

(lista B MNiSW, 10 pkt.)

(publikacja w języku angielskim, artykuły zakwalifikowane na podstawie recenzji);

>>Wymagania edytorskie<<

 

3) monografia - polish and english

(5 punktów, publikacja w języku polskim i w języku angielskim, pozytywna ocena przez recenzentów);

>>Wymagania edytorskie<<

 

4) "Engineering Management in Production and Services" (EMPS) - (do decyzji) - english

(dotychczasowy tytuł Ekonomia i Zarządzanie / Economics and Management; lista B MNiSW, 11 pkt., indeksowane w bazach: EBSCO Business Source Ultimate (Complete)Index Copernicus (ICV 7,17), ERIH PLUSGoogle ScholarCentral European Journal of Social Sciences and Humanities, Research Papers in Economics (RePEc), BazTech and BazEkon databases) - publikacja w języku angielskim, artykuły zakwalifikowane na podstawie recenzji, teksty związane z tematyką: zarządzanie produkcją, zarządzanie usługami, logistyka i transport oraz foresight);

  >>Wymagania edytorskie<<

 

5) "Zarządzanie. Teoria i Praktyka / Management. Theory & Practice" (do decyzji) - polish

(lista B MNiSW, 5 pkt., indeksowane w bazach BazEkon, BazHum, Index Copernicus International, POL-index, CEEOL,

publikacja w języku polskim, artykuły zakwalifikowane na podstawie recenzji).

  >>Wymagania edytorskie<<

 

Zgłoszenia publikacji / Publications request

Teksty należy nadsyłać na skrzynkę mailową mlis@wsb.edu.pl do 22 kwietnia 2019 r.


W treści wiadomości mailowej prosimy również wskazać preferowane czasopismo lub monografię, a format opracowania dostosować do wymogów opisanych powyżej.


Texts should be sent to the mailbox mlis@wsb.edu.pl no later than 22 of April 2019.

 

In the body of the email, please also indicate your preferred journal or monograph, and the format of the study should be adapted to the requirements described above.

 

 

 

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18.01.2019 r. Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB znalazło się na pierwszym poziomie (80 pkt) listy wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji