Cele i założenia projektu

Projekt zakłada diagnozę świadomości zagrożeń dla bezpieczeństwa własnego wśród osób powyżej 65 roku życia, zamieszkujących wioski bądź miejscowości do 15 tysięcy mieszkańców. Świadomość ta jest rzadko badana, a rozwiązania proponowane w przypadku wystąpienia problemów nie zawsze docierają do zainteresowanych. Starzejące się społeczeństwa będą wymagały coraz bardziej kompleksowych strategii wspierania osób starszych w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i świadomej profilaktyki zagrożeń.

 

Transgraniczne badania podjęte w Polsce i Czechach pozwolą naukowo zidentyfikować do tej pory wskazywane głównie intuicyjnie zagrożenia dotykające grupę seniorów w obu krajach na terenach przygranicznych, zamieszkujących wioski i niewielkie miejscowości. Zidentyfikować obszary wspólne, gdzie można wskazać te same zagrożenia i implementować podobne programy profilaktyczne oraz ewentualne różnice.


Dokonanie kompleksowej diagnozy w tym obszarze jest uzasadnione przede wszystkim dlatego, że problemy demograficzne dotykające
w podobnym stopniu społeczeństwa polskiego i czeskiego (starzenie się społeczeństwa) będą narastały w przyszłości i wymagały podejmowania konkretnych działań przez administrację (krajową i samorządową) organizacje społeczne i same jednostki z grupy 65+. Zostanie stworzony katalog obszarów, w których uświadamianie
i inne działania profilaktyczne powinny być podjęte szczególnie szybko i z dużą intensywnością.


Badania powinny też pozwolić wyłonić uniwersalne i lokalne sposoby niwelacji czy minimalizacji zidentyfikowanych zagrożeń. 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji