Publikacje konferencyjne

Nadesłane teksty w języku polskim i angielskim, adekwatnie do profilu tematycznego, po pozytywnych recenzjach będą publikowane  w następujących czasopismach:

 

 

1. „Przegląd Organizacji” (lista B MNiSW 13 pkt.) / Publikacja możliwa jedynie w przypadku wniesienia przez uczestnika pełnej opłaty konferencyjnej w wysokości 600 zł   >>Wymagania edytorskie<<


2. „Forum Scientiae Oeconomia” (lista B MNiSW 7 pkt.; publikacja w jęz. angielskim, czasopismo zgłoszone do konkursu "Wsparcie polskich czasopism" ogłoszonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego >>Wymagania edytorskie<<

3. „Foundation of Management – International Journal” (lista B MNiSW 10 pkt.; publikacja w jęz. angielskim) >>Wymagania edytorskie<<

4. „Engineering Management in Production and Services” (11 pkt.; publikacja w jęz. angielskim, czasopismo indeksowane w bazie Scopus)   >>Wymagania edytorskie<<

5. „Zarządzanie. Teoria i Praktyka/Management. Theory & Practice” (lista B MNiSW 5 pkt.)  >>Wymagania edytorskie<<


6. Rozdział w recenzowanej, wieloautorskiej monografii naukowej (Wydawnictwo AWSB indeksowane na liście wydawnictw publikacji naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

 

 Zasady publikacji:

 

  1. Autor wstępnie deklaruje czasopismo/monografię, w którym/ej tekst ma zostać opublikowany.  Deklaracja ta będzie weryfikowana przez członków Komitetu Naukowego na podstawie wstępnej oceny merytorycznej tekstu.
  2. Format tekstu należy dostosować do wymogów deklarowanego czasopisma/monografii.
  3. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu tekstu będzie podejmowana przez Radę Naukową oraz Redakcję Wydawnictwa, do którego zostanie skierowany tekst.
  4. Teksty należy przesłać drogą mailową na skrzynkę: sukcesyiwyzwania@wsb.edu.pl, a w treści wiadomości mailowej wskazać preferowane czasopismo. Nazwy przesyłanych plików prosimy dostosować do wzoru: imię i nazwisko autora_czasopismo/monografia, np. Jan Nowak_Forum Scientiae Oeconomia.
  5. Publikowane będą jedynie opracowania, które otrzymały pozytywne recenzje.
  6. Teksty będą publikowane po wniesieniu przez Autora opłaty konferencyjnej, a w przypadku otrzymania dwóch negatywnych recenzji opłata nie będzie zwracana Autorowi.


 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji