O konferencji

 KONFERENCJA ZOSTAJE PRZENIESIONA - (NOWY TERMIN ZOSTANIE PODANY NIEZWŁOCZNIE PO JEGO USTALENIU)Akademia WSB wspólnie z Wydziałem Zarządzania Politechniki Warszawskiej

  

zapraszają do udziału w IV Konferencji Naukowej z cyklu

 

„Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu. Od tradycji do współczesności”

 

***

„Współczesne kontynuacje dorobku Aleksandra Rotherta (1870-1937)”
Termin konferencji: 25-26 marca 2020 r. (środa - czwartek)

Miejsce konferencji: Akademia WSB

 

Celem konferencji jest przegląd fundamentalnych zagadnień współczesnego zarządzania, nowoczesnych koncepcji i metod zarządzania, perspektyw rozwojowych oraz kierunków badań na przyszłość, a także możliwości i efektów ich zastosowania w praktyce, w relacji do dokonań i dorobku naukowego profesora Aleksandra Rotherta (1870-1937).

 

Patron Konferencji to jeden z prekursorów nauk o zarządzaniu, inżynier mechanik i elektryk.

 

Cykl konferencji poświęcony jest dorobkowi polskich klasyków z obszaru nauk o zarządzaniu. Podejmowane są ich dokonania w kontekście sukcesów i wyzwań, widziane z perspektywy rozwoju nauk o zarządzaniu.

 

  • Pierwsza konferencja odbyła się w roku 2017 i nawiązywała do obchodów 120-lecia nauk o zarządzaniu w Polsce, których rozwój był ściśle związany z nazwiskiem profesora Karola Adamieckiego (1866-1933), światowej sławy polskiego teoretyka i praktyka zarządzania. 
  • W 2018 roku odbyła się druga konferencja w ramach cyklu, poświęcona dorobkowi profesora Edwina Hauswalda (1868-1942), który był specjalistą w zakresie maszynoznawstwa i organizacji. 
  • Patronem trzeciej konferencji z cyklu, zorganizowanej w 2019 roku, był inżynier Piotr Drzewiecki (1865-1943), jeden z prekursorów nauk o zarządzaniu, przedsiębiorca, działacz społeczny, pierwszy prezydent Warszawy w odrodzonej Polsce.

W 2020 roku przypada 150. rocznica urodzin profesora Aleksandra Rotherta. Jest to okazja do zaprezentowania dorobku tego klasyka oraz dyskusji nad najnowszymi osiągnięciami, obowiązującymi trendami i wyzwaniami w naukach o zarządzaniu, a także oceny stanu i perspektyw rozwoju w różnych obszarach zarządzania. 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji