Program

I dzień Konferencji - środa 25 marca 2020 r.

Akademia WSB, AUDYTORIUM D, godz. 11.00

  

10.30-11.00   Rejestracja uczestników Konferencji

11.00- 11.15   OTWARCIE KONFERENCJI

 • Prof. dr hab. Marek Lisiński, Przewodniczący Rady Naukowej Konferencji, Akademia WSB
 • Dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki (Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej)

 

11.15-12.15   WYKŁADY WPROWADZAJĄCE

Motto: Człowiek na każdym polu może dokonać znacznie więcej, jeżeli mu przyświeca wyraźnie wytknięty cel” (Aleksander Rothert) [1, s. 35]

 

 • Prof. dr hab. Alojzy Czech (UE w Katowicach) „Aleksander Rothert – życie i dzieło”
 • Prof. dr hab. Marek Lisiński (Akademia WSB) „Problemy tematycznych teoretycznych rozważań i badań empirycznych Aleksandra Rotherta w ontologii nauk o zarządzaniu i jakości"
 • Gość honorowy - Dr hab. Agnieszka Rothert (Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej) „Naukowy ród Rothertów”

 

12.15-12.30  Przerwa kawowa

 

W bloku po trzy wystąpienia, każde wystąpienie po 20 minut i 15 minut dyskusja

 

12.30-13.45   BLOK 1: „NAUKA ORGANIZACJI FABRYCZNEJ OPARTA O ZASADY” (sformułowanie Patrona konferencji, czyli uwspółcześniając - rozważania nad statusem, strukturą i aspektami metodologicznymi nauk o zarządzaniu)

 

Motto: „Dążenie do zwiększenia wydajności pracy w gruncie rzeczy oznacza zrozumienie znaczenia czasu. Wymaga ono opracowania szczegółowego planu robót w imię kardynalnego zalecenia naukowej organizacji, polegającego na przewidywaniu” (Aleksander Rothert) [3, s. 2]

 

Prowadzący: Prof. dr hab. Marek Lisiński (Akademia WSB)

 • Dr hab. Marek Szarucki (UEK) „Ewolucja metodologii nauk o zarządzaniu i jakości z perspektywy rozwiązywania problemów przedsiębiorstwa przemysłowego”
 • Dr hab. Grzegorz Maciejewski (UE w Katowicach) Badania empiryczne w rozwiązywaniu problemów współczesnego zarządzania”
 • Prof. dr hab. Mieczysław Morawski (WZ PW) „Nauka a praktyka zarządzania w kontekście Czwartej Rewolucji Przemysłowej"
 • Dyskusja

 

13.45-14.30    Lunch

 

14.30- 15.45   BLOK 2: ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

Motto: „Wszelkie, dające się usunąć przeszkody i możliwe do usunięcia straty czasu należy przez odpowiednią organizację pracy i ułatwienie jej usunąć, tak, aby robotnik mógł całą swą energię poświęcić produkcyjnej pracy” (Aleksander Rothert) [1, s. 36]

 

Prowadzący: Dr hab. Maciej Stajniak (WSLwP)

 • Dr hab. inż. Anna Kosieradzka (WZ PW) „Zarządzanie produkcją - wczoraj, dziś, jutro”
 • Dr inż. Cezary Szwed (WZ PW) „Przemysł 4.0 – współczesne narzędzia modelowania systemów produkcyjnych”
 • Dr inż. Justyna Smagowicz (WZ PW) „Optymalizacja procesów produkcyjnych – studia przypadków"
 • Dyskusja

 

15.45 – 16.00 Przerwa kawowa

 

16.15-17.30   BLOK 3: PŁACE I ZASOBY LUDZKIE

Motto: „Zdobyczą ostatnich lat w dziedzinie nauki o sposobach opłacania robotników jest przekonanie, że nie tyle sam system płacy decyduje o osiągnięciu mniej lub więcej korzystnych rezultatów, ile sposób stosowania tego systemu, oparty na znajomości psychologii robotnika” (Aleksander Rothert) [1, s. 43]

 

Prowadzący: Prof. dr hab. Mieczysław Morawski (Politechnika Warszawska)

 • Prof. dr hab. Janusz Czekaj (UEK) „System premiowania współzależnego Aleksandra Rotherta i jego współczesne ujęcie”
 • Dr hab. Małgorzata Tyrańska (UEK) „Koncepcja metody podziału funduszu premiowego w sferze jednostek administracyjno – zarządczych”
 • Dr hab. Agata Austen (UE w Katowicach) Stosowanie podejścia wielopoziomowego do kwestii wynagradzania pracowników
 • Dr hab. Małgorzata Sidor-Rządkowska (WZ PW) „Kontrowersje wokół finansowego motywowania pracowników”
 • Dyskusja

 

19.00   Uroczysta kolacjaII dzień Konferencji - czwartek 26 marca 2020 r.

Akademia WSB, AUDYTORIUM D, godz. 9.00

 

8.30-9.00   Rejestracja uczestników konferencji

9.00   Otwarcie II dnia konferencji

 

9. 00 – 10.15  BLOK 4: OD KALKULACJI KOSZTÓW DO ZARZĄDZANIA FINANSOWEGO

Motto: „Kalkulacja następna jest ważnym działem organizacji. Obok stwierdzenia kosztów własnych produktu, kalkulacja powinna możliwie prędko dawać rezultaty tak ułożone, by pozwoliły trzymać rękę na pulsie przedsiębiorstwa, aby w każdej chwili móc skontrolować, czy wszystko jest w porządku, czy idzie ku lepszemu czy też pogarsza się” (Aleksander Rothert) [3, s. 4]

 

Prowadzący: Dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki (WZ PW)

 • Prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz (SGH) „Teoria finansów na rozdrożu przemian cywilizacyjnych”
 • Dr hab. Karol Klimczak (WZ PW) „Klasyczne problemy kalkulacji kosztów na tle zmian w metodach badawczych"
 • Dr Marta Kruk (WZ PW) Zarządzanie kosztami w ujęciu procesowym”
 • Dyskusja

 

10.15 – 10. 30 Przerwa kawowa

 

10.30 – 11.45   BLOK 5: OD GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ I MAGAZYNOWEJ DO LOGISTYKI

Motto: „Ilość, która musi być trzymana na składzie, będzie zawsze kompromisem między możnością szybkiego i pewnego zaspokojenia zapotrzebowania z jednej strony i kosztami powiększonego składu – z drugiej” (Aleksander Rothert) [2, s. 10]

 

Prowadzący: Dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki (WZ PW)

 • Dr hab. Maciej Stajniak (WSLwP) „Współczesne trendy rozwoju logistyki”
 • Dr hab. inż. Anna Mężyk (UTH Radom) "Koncepcje gospodarki współdzielenia i gospodarki zamkniętego obiegu jako wyzwania dla logistyki"
 • Dr hab. Ewa Płaczek (UE w Katowicach) „Centra logistyczne nową formą organizacji”
 • Dyskusja

 

11.45- 12. 00             Przerwa kawowa

 

12.00 - 13.15   BLOK 6: INNOWACYJNOŚĆ A ZARZĄDZANIE

 

Motto: „Taylor daje robotnikowi dokładne instrukcje, jak ma wykonać poruczoną mu robotę (…). W takich warunkach każda robota musi być wykonana w najpraktyczniejszy i najracjonalniejszy sposób, i nic nie jest pozostawione widzimisię robotnika, którego słuszne uwagi i ulepszenia są natomiast życzliwie przyjmowane i nagradzane” (Aleksander Rothert) [1, s. 36]

 

Prowadzący: Dr hab. inż. Anna Kosieradzka (WZ PW)  

 • Dr inż. Danuta Rojek (WZ PW) „Innowacyjność w dorobku Aleksandra Rotherta”
 • Dr hab. inż. Katarzyna Rostek (WZ PW) „Stan obecny oraz perspektywy innowacyjności technologicznej w Polsce”
 • Dr hab. Agnieszka Skala (WZ PW) „Nowe przejawy innowacyjności i przedsiębiorczości w polskich przedsiębiorstwach”
 • Dyskusja

 

13.15--13.45 DYSKUSJA PODSUMOWUJĄCA

 

Motto: „Pierwszą zasadą dobrej organizacji powinno być przewidywanie wszystkiego i unikanie niespodzianek, psujących wykonanie ułożonego z góry planu” (Aleksander Rothert) [2, s. 9]

 

Prowadzący:

 • Prof. dr hab. Marek Lisiński (Akademia WSB)
 • Dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki (WZ PW)

 

13.45 Lunch

 

Cytaty według:

[1] Aleksander Rothert, 1921. Jaki system płacy stosować w dzisiejszych warunkach? Warszawa: Wydawnictwo „Ligi Pracy”.

[2] Aleksander Rothert, 1932. Organizacja gospodarki materiałowej w przemyśle i handlu, Warszawa: Instytut Naukowej Organizacji Pracy.

[3] Aleksander Rothert, 1934. Prawidłowa organizacja przedsiębiorstw, „Przegląd Organizacji” Nr 1, s. 1-6.
 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji