O projekcie

 

Czy wiesz, że według badań Głównego Urzędu Statystycznego w roku 2035 ponad 32% osób w naszym kraju będzie miała powyżej 65 lat? Jednocześnie Polska jest krajem o jednym z najniższych wskaźników zatrudnienia osób w wieku 55+ w Europie. Projekt utworzenia Senioralnego Biura Karier Akademii WSB to pomysł na to jak skutecznie przywrócić seniorów na rynek pracy a tym samym dostosować się do zmian demograficznych, które tak szybko postępują. Internetowy serwis z ofertami pracy i profesjonalnym poradnictwem zawodowym dla seniorów, organizacja szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje i rozwijających zainteresowania, organizacja Senioralnych Targów Pracy i Wolontariatu oraz konferencji poświęconej osobom w tzw. Srebrnym Wieku to jedynie część z założeń projektu, który będzie dawał szansę na przedłużenie aktywności społecznej i zawodowej seniorów.

 

Pomysł na projekt zrodził się w środowisku seniorów Uniwersytetu Trzeciego Wieku Akademii WSB ale dotyczy on wszystkich osób, które kończą swoją aktywność zawodową w związku z przejściem na emeryturę/ rentę. Okazuje się, że duża grupa osób w wieku senioralnym jest zainteresowana możliwością kontynuowania aktywności zawodowej często jednak w obszarach nie związanych
z dotychczas wykonywaną pracą.

 

To właśnie dlatego pojawił się pomysł utworzenia „Senioralnego Akademickiego Biura Karier”.


W naszych planach to miejsce gdzie senior uzyska profesjonalne doradztwo w zakresie możliwości zatrudnienia, przygotuje dokumenty aplikacyjne, uzyska informacje o pracodawcach oraz instytucjach poszukujących wolontariuszy. Chcemy aby projekt był pierwszym w Polsce tego typu rozwiązaniem dającym sygnał do aktywności zawodowej na emeryturze wspieranym przez Akademickie Biuro Karier uczelni wyższej (Akademii WSB). 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji