Konferencja "Senior w Pracy. Siła srebrnego pokolenia"

Jak podejmować zatrudnienie na emeryturze? Gdzie szukać informacji na temat miejsc pracy przyjaznych seniorom? Jak dokonywać korekty rozliczeń z ZUS? To jedynie część pytań, na które uzyskali odpowiedź uczestnicy konferencji „Senior w pracy. Siła srebrnego pokolenia”, która odbyła się 25 listopada 2019 r. w Akademii WSB. Ponad 250 seniorów wzięło udział w oficjalnej inauguracji projektu w ramach ogólnopolskiego programu „Seniorzy w akcji” dofinansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „Ę”. Głównym celem inicjatywy będzie powołanie Senioralnego Biura Karier Akademii WSB.

 

W części eksperckiej oraz debacie udział wzięli przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy,

 Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy m.in.:

 • Piotr Kalbron – Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. prawnych, Państwowa Inspekcja Pracy
 • Aneta Staroń – Naczelnik Wydziału Rent i Emerytur Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  w Sosnowcu
 • Marek Węgrzynowicz –Wiceprzewodniczący Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy woj. śląskiego, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie
 • Katarzyna Bzdura – Koordynator Sekcji Prawnej i Promocji, Państwowa Inspekcja Pracy
 • Piotr Musialik – prawnik, ekspert Prawa Pracy

 

Pomysł na projekt zrodził się w środowisku seniorów Uniwersytetu Trzeciego Wieku Akademii WSB ale dotyczy on wszystkich osób, które kończą swoją aktywność zawodową w związku z przejściem na emeryturę/rentę. Okazuje się, że duża grupa osób w wieku senioralnym jest zainteresowana możliwością kontynuowania aktywności zawodowej często jednak w obszarach nie związanych z dotychczas wykonywaną pracą.

 

To właśnie dlatego pojawił się pomysł utworzenia „Senioralnego Akademickiego Biura Karier”.


W naszych planach to miejsce gdzie senior uzyska profesjonalne doradztwo w zakresie możliwości zatrudnienia, przygotuje dokumenty aplikacyjne, uzyska informacje o pracodawcach oraz instytucjach poszukujących wolontariuszy. Chcemy aby projekt był pierwszym w Polsce tego typu rozwiązaniem dającym sygnał do aktywności zawodowej na emeryturze wspieranym przez Akademickie Biuro Karier uczelni wyższej (Akademii WSB).

 

W ramach projektu:

 • Powstanie strona internetowa z wyszukiwarką ofert pracy, kursów, szkoleń dla seniorów (15 stycznia 2020)
 • Odbędzie się cykl szkoleń tematycznych dla osób 50+ (styczeń-luty 2020 r.) 
 • Odbędą się indywidualne spotkania seniorów z doradcami zawodowymi (styczeń-marzec 2020 r.)
 • na podsumowanie projektu (kwiecień 20120 ) odbędą się Targi Pracy i Wolontariatu
  dla seniorów

Galerie 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji