Pracownicy

Artykuły

Prof. dr hab. inż. Marek Sitarz - Kierownik Katedry Transportu i Informatyki

Prof. Marek Sitarz

Prof. dr hab. inż. Marek SITARZ, Kierownik Katedry Transportu i Informatyki Akademii WSB.

Staże naukowo-dydaktyczne - Włochy, Rosja, Wielka Brytania. Kierownik lub uczestnik około 150 prac dla polskich i zagranicznych zakładów przemysłowych (ALSTOM, SIEMENS, BOMBARDIER, PLASSER&THEURER, LUCCHINI, BUMAR, GRIFFIN, PKP, Huta Bankowa), kierownik grantów Komitetu Badań Naukowych (zwykłych, celowych, zamawianych ) i projektów dla Ministerstwa Transportu i Urzędu Marszałkowskiego województwa Śląskiego, kierownik lub uczestnik czterech europejskich grantów (V i VI Program UE), członek Prezydium Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczący Sekcji Technicznych Środków Transportu, koordynator Polskiej Platformy Technologicznej Transportu Szynowego, organizator wielu międzynarodowych i krajowych konferencji naukowo-technicznych

Zainteresowania naukowo – badawcze: Projektowanie i eksploatacja pojazdów, zintegrowane systemy transportowe, logistyka w transporcie. Autor lub współautor 8 monografii krajowych lub zagranicznych związanych z transportem szynowym, autor 150 artykułów krajowych i zagranicznych związanych z transportem, członek wielu komitetów naukowych krajowych i zagranicznych konferencji związanych z transportem.

 

Prof. dr hab. inż. Katarzyna Chruzik - Z-ca Kierownika Katedry Transportu i Informatyki

prof. dr hab. inż. Rościsław Buń 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji