Studia podyplomowe

Artykuły

Zarządzanie bezpieczeństwem transportu w sytuacjach kryzysowych

Celem studiów podyplomowych jest opanowanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie prawidłowej diagnozy zagrożeń dla bezpieczeństwa transportu szynowego, drogowego, lotniczego i wodnego w kontekście wystąpienia sytuacji kryzysowej powstałej na skutek zdarzeń i katastrof transportowych, czynników naturalnych lub w wyniku działalności osób trzecich. Dodatkowo celem studiów jest nabycie wiedzy i kompetencji dotyczących efektywnego działania, współdziałania i koordynacji wszelkich służb, a także wszelkich organów i instytucji, w celu sprawnego usunięcia skutków kryzysu.

 

W trakcie studiów uczestnicy nabywają również kompetencje w zakresie wykorzystania Bezzałogowych Statków Powietrznych w sytuacjach kryzysowych umożliwiające złożenie egzaminu licencjonowanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego (warunkiem przystąpienia do ćwiczeń praktycznych są pozytywne wyniki badań lekarskich przeprowadzonych w trakcie szkoleń)Szczegółowe informacje: Zarządzanie bezpieczeństwem transportu w sytuacjach kryzysowych

Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym

 

Obecny intensywny rozwój kolei w Polsce i na świecie, w tym kolei szybkich, oraz potrzeba wsparcia branży kolejowej nowoczesnym (obowiązkowym), europejskim modelem zarządzania bezpieczeństwem zainicjowały otwarcie w 2014 roku jedynego w Polsce na Katedrze Transportu Szynowego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej (aktualnie Akademii WSB) kierunku studiów podyplomowych pt.: Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem w transporcie kolejowym. Kierunek ten jest odpowiedzią na konieczność  kształcenia i ciągłego doskonalenia kadry kolejowej w aspekcie najnowszych wymagań europejskich i polskich w zakresie  metod zarządzania bezpieczeństwem w transporcie.

 

 

Szczegółowe informacje: Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym

Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych

Studia „Budowa i Eksploatacja Pojazdów Szynowych” przygotowują słuchacza do pełnienia roli specjalisty dysponującego wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu projektowania, wytwarzania i eksploatacji pojazdów szynowych (transport kolejowy, tramwajowy, metro,). Oprócz interesujących zajęć związanych z teorią i praktyką projektowania, wytwarzaniai eksploatacji pojazdów szynowych absolwenci posiadają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu zarządzanie bezpieczeństwem, ryzykiem, certyfikacją pojazdów szynowych i ich elementów.

 

 

Szczegółowe informacje: Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych

Strona: Strona 1 | Strona 2 | Strona 3 |


 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji