Studia podyplomowe

Artykuły

Zarządzanie bezpieczeństwem transportu w sytuacjach kryzysowych

Celem studiów podyplomowych jest opanowanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie prawidłowej diagnozy zagrożeń dla bezpieczeństwa transportu szynowego, drogowego, lotniczego i wodnego w kontekście wystąpienia sytuacji kryzysowej powstałej na skutek zdarzeń i katastrof transportowych, czynników naturalnych lub w wyniku działalności osób trzecich. Dodatkowo celem studiów jest nabycie wiedzy i kompetencji dotyczących efektywnego działania, współdziałania i koordynacji wszelkich służb, a także wszelkich organów i instytucji, w celu sprawnego usunięcia skutków kryzysu.

 

W trakcie studiów uczestnicy nabywają również kompetencje w zakresie wykorzystania Bezzałogowych Statków Powietrznych w sytuacjach kryzysowych umożliwiające złożenie egzaminu licencjonowanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego (warunkiem przystąpienia do ćwiczeń praktycznych są pozytywne wyniki badań lekarskich przeprowadzonych w trakcie szkoleń)


Program:


1. Podstawy teorii organizacji i zarządzania
2. Teoria zarządzania kryzysowego
3. Psychologiczny wymiar kryzysu
4. Konflikty społeczne. Psychologia w sytuacjach nadzwyczajnych
5. Negocjacje w sytuacji kryzysu
6. Komunikacja w sytuacjach zagrożeń
7. Zarządzanie ryzykiem - współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa transportu
8. Czynnik ludzki intencjonalny - Terroryzm
9. Kształtowanie postaw i zachowań w sytuacji o charakterze terrorystycznym
10. Efektywne wykorzystanie sił i środków w sytuacji kryzysowej
11. Zarządzanie kryzysowe na podstawie wybranych krajów Europy
12. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy - ratownictwo techniczne; chemiczne; wodne, ekologiczne
13. Organizacja imprez masowych
14. Zamówienia publiczne w stanach nadzwyczajnych
15. Ograniczenia wolności oraz praw człowieka i obywatela w stanach nadzwyczajnych
16. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
17. System ratownictwa medycznego i zasady prowadzenia akcji ratunkowych
18. Pomoc Humanitarna
19. Organizacja i funkcjonowanie systemów powiadamiania ratunkowego i centrów zarządzania kryzysowego
20. Media w zarzadzaniu kryzysowym
21. Prawne aspekty bezpieczeństwa publicznego
22. Ubepieczenie i usuwanie skutków zdarzeń transportowych
23. Państwowe Komisje Badania Wypadków
24. Bezpieczeństwo tuneli
25. Przewóz materiałów niebezpiecznych
26. Ćwiczenia symulacyjne, gry i warsztaty
27. Bezzałogowe Statki Powietrzne
28. Seminarium dyplomowe


Szczegółowe informacje: Zarządzanie bezpieczeństwem transportu w sytuacjach kryzysowych

Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym

 

Obecny intensywny rozwój kolei w Polsce i na świecie, w tym kolei szybkich, oraz potrzeba wsparcia branży kolejowej nowoczesnym (obowiązkowym), europejskim modelem zarządzania bezpieczeństwem zainicjowały otwarcie w 2014 roku jedynego w Polsce na Katedrze Transportu Szynowego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej ( wykorzystując dotychczasowe doświadczenie merytoryczne i organizacyjne) kierunku studiów podyplomowych pt.: Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem w transporcie kolejowym. Kierunek ten jest odpowiedzią na konieczność  kształcenia i ciągłego doskonalenia kadry kolejowej w aspekcie najnowszych wymagań europejskich i polskich w zakresie  metod zarządzania bezpieczeństwem w transporcie.

 

Program:

 

1. Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem w Transporcie Kolejowym
2. Badania zagrożeń na kolei
3. Europejskie i Polskie przepisy prawne
4. Obowiązkowe Systemy Zarządzania bezpieczeństwem w Transporcie Kolejowym
5. Działalność profilaktyczno-szkoleniowa
6. Wspólne metody oceny bezpieczeństwa (CSM)
7. Zasady audytowania Systemów Zarządzania
8. Jednostki kontrolne
9. Dobrowolne Systemy Zarządzania bezpieczeństwem w Transporcie Kolejowym
10. Seminarium

 

Szczegółowe informacje: Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym

Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych

Studia „Budowa i Eksploatacja Pojazdów Szynowych” przygotowują słuchacza do pełnienia roli specjalisty dysponującego wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu projektowania, wytwarzania i eksploatacji pojazdów szynowych (transport kolejowy, tramwajowy, metro,). Oprócz interesujących zajęć związanych z teorią i praktyką projektowania, wytwarzaniai eksploatacji pojazdów szynowych absolwenci posiadają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu zarządzanie bezpieczeństwem, ryzykiem, certyfikacją pojazdów szynowych i ich elementów.

 

Program:


1. Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych

2. Certyfikacja i badania pojazdów szynowych

3. Diagnostyka pojazdów szynowych

4. Projektowanie i symulacja pojazdów oraz procesów transportowych

5. Zarządzanie ryzykiem w transporcie kolejowym

6. Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie kolejowym

7. Infrastruktura kolejowa

8. Zintegrowane systemy transportowe

9. Logistyka i spedycja transportu kolejowego

10. Kolejowe regulacje prawne

11. Finansowanie inwestycji kolejowych, taborowych, krajowych i europejskich

12. Seminarium

 

Szczegółowe informacje: Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych

Strona: Strona 1 | Strona 2 |


 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji