System Zarządzania Utrzymaniem (MMS)

Artykuły

System Zarządzania Utrzymaniem (MMS)

Zgodnie z zapisami dyrektywy nr 110/2008 oraz rozporządzenia KE nr 445/2011 każdy Podmiot Odpowiedzialny za Utrzymanie (ECM) zobowiązany jest do budowy i wdrożenia Systemu Zarządzania Utrzymaniem (MMS) w zakresie obejmującym wagony towarowe oraz certyfikację tego systemu. Zgodnie z zapisami ww. rozporządzenia MMS zbudowany może zostać w oparciu o maksymalnie cztery funkcje:

 

Funkcja zarządzania - (obowiązkowa) - która umożliwia nadzór nad pozostałymi funkcjami i pełni rolę koordynującą wszystkie procesy ujęte w Systemie Zarządzania Utrzymaniem

 

Funkcja rozwoju utrzymania - (dobrowolna) - której zadaniem jest kształtowaniem dokumentacji utrzymaniowej pojazdu w oparciu o dokumentację projektową pojazdu oraz doświadczenia z jego eksploatacji

 

Funkcja zarządzania utrzymaniem taboru - (dobrowolna) - w ramach której opracować należy procedury pozwalające na wycofywaniem i ponownym włączaniem wagonu do eksploatacji

 

Funkcja przeprowadzania utrzymania - (dobrowolna) - która zawiera w sobie procesy wykonawcze, umożliwiające prowadzenie czynności utrzymaniowych.

 

 

Ponadto, rozporządzenie nr 445/2011 dopuszcza ścieżkę dobrowolnej certyfikacji (przeznaczoną zwłaszcza dla warsztatów utrzymaniowych), która pozwala takim podmiotom zapewnić o wysokiej jakości usług oraz gwarantować wysoki poziom bezpieczeństwa. Dobrowolny certyfikat (nie uprawniający do pełnienia funkcji ECM) pozwala certyfikowanym Podmiotom Odpowiedzialnym za Utrzymanie znacznie ograniczyć proces oceny dostawcy,co ma szczególne znaczenie podczas prowadzenia procesu zarządzania utrzymaniem.

 

Katedra Transportu i Informatyki posiada wykształconą kadrę posiadającą praktyczne doświadczenie w zakresie konsultacji odnośnie budowy i wdrażania MMS. 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji