Ocena znaczenia zmiany

Artykuły

Ocena znaczenia zmiany

Katedra Transportu i Informatyki posiada wyspecjalizowaną i doświadczoną kadrę, dysponującą niezbędną wiedzą do prowadzenia konsultacji w zakresie procesu oceny znaczenia zmiany zgodnie z rozporządzeniem nr 402/2013. Zgodnie z zapisami tego rozporządzenia, każda zmiana wprowadzana u Przewoźnika Kolejowego, Zarządcy Infrastruktury, Podmiotu Odpowiedzialnego za Utrzymanie czy Producenta powinna zostać poddana procesowi oceny. Zgodnie z jego zasadami, każdą zmianę należy ocenić pod kątem jej ewentualnego wpływu na bezpieczeństwo oraz w przypadku stwierdzenia takowego, pod kątem znaczenia, z wykorzystaniem sześciu kryteriów oceny przywołanych w rozporządzeniu. Zgodnie z wymogami, proces oceny musi być udokumentowany, a co za tym idzie nalezy opracować sprawozdanie z oceny (którego zakres zależy od znaczenia zmiany), opisujące proces decyzyjny.

 

Proces oceny znaczenia zmiany jest procesem skomplikowanym i długotrwałym, pozwalającym jednak pełnić kompleksowy nadzór nad bezpieczeństwem w trakcie wprowadzania zmian. Pracownicy Katedry Transportu i Informatyki posiadają szerokie doświadczenie w zakresie doradztwa dotyczącego merytoryki oceny znaczenia zmiany oraz w zakresie opracowywania niezbędnych dokumentów, opisujących proces decyzyjny (w tym obejmujący przeprowadzanie oceny ryzyka). 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji