Historia

Historia

 

Projekt Uniwersytetu Powszechnego był efektem porozumienia o współpracy zawartego w 2009 roku pomiędzy Gminą Czeladź i Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej powołującego Uniwersytet Trzeciego Wieku w Czeladzi. Pomysłodacą pomysłu był radny Rady Miejskiej w Czeladzi - Dominik Penar. Na podstawie zawartej umowy powołano „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Czeladzi” .  Przez dwa lata, w okresie 2009-2011, projekt realizowany był przez Ośrodek Integracyjny „Senior”. Od października 2011, decyzją Władz Miasta Czeladź organizatorem i koordynatorem projektu edukacyjnego UTW była Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej w Czeladzi. Szczególne zasługi w dynamicznym rozwoju Uniwersytetu odegrała Dyrektor Biblioteki Pani Ewa Ambroży a także pracownik biblioteki Pani Anna Kapitan.  

 

Oferta Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Czeladzi systematycznie była poszerzana. Oprócz wykładów otwartych podczas, których prezentowali się wybitni przedstawiciele świata nauki, kultury i polityki (m.in. prof. K. Popiołek, dr T. Rożek, prof. M.Walancik, S. Magdziak czy Pierwsza Dama - p. A.Komorowska) seniorzy korzystali z zajęć warszatatowych (m.in. obsługa komputera), sportowych (nordic walking, fitnes) a także kursów języków obcych (m.in. j. angielski, j. włoski). W zajęciach uczestniczyło systematycznie ponad 140 seniorów.

 

                                            Podpisanie umowy pomiędzy Miastem Czeladź a Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej (2009 r.)

 

                

Wykłady w Ośrodku Integracyjnym "Senior" - 2009-2011             Wykłady w Sali Miejskiego Ośrodka Sportu w Czeladzi- 2011-2014

 

Uzupełnieniem ofert stały się cykliczne wyjazdy do teatrów, kin na wernisaże a także wycieczki turystyczne i krajoznawcze oraz współne zabawy taneczne (kliknij na zdjęcie poniżej aby zaobczyć galerię/film).

 

             

 


5 października 2013 roku swoją działalność zainaugurował Uniwersytet Powszechny w Czeladzi (będący odrębną inicjatywą od działającego już Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Czeladzi), prowadzony przez Towarzystwo Powszechne "Czeladź" oraz Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi. Wykład inauguracyjny poświęcony 330 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej wygłosił dr hab. Dariusz Nawrot.

 

W lutym 2014 r. w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi doszło do podpisania porozumienia w sprawie połączenia dwóch czeladzkich uniwersytetów społecznych - Uniwersytetu Powszechnego i Uniwersytetu III wieku. Umowę podpisali inicjatorzy obu uniwersytetów, prezes stowarzyszenia „Razem dla Czeladzi" Dominik Penar, prezes Towarzystwa Powszechnego „Czeladź" Zbigniew Szaleniec oraz partnerzy tego przedsięwzięcia: rektor Wyższej Szkoły Biznesu prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz oraz dyrektor Kolegium Pracowników Służb Społecznych dr Anna Zasada-Chorab. Siedzibą połączonych uniwersytetów zostało Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi, mieszczące się przy ul. Tuwima 14a.


Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej włączyła się tym samym w kolejny projekt na terenie miasta Czeladź nastawiony na edukację seniorów. Najbardziej istotnym jest fakt aby oferta dedykowanych zajęć dla seniorów systematycznie była poszerzana a jakość oferowanych szkoleń, kursów i inicjatyw rosła z semestru na semestr.


        Co legło u podstaw tej decyzji? Otóż pomysłodawcy inicjatywy doszli do wniosku, że zabiegiem społecznie korzystnym będzie fuzja dwóch projektów funkcjonujących do tej pory w mieście niezależnie od siebie- Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Czeladzi (powstałego w roku 2009) oraz powołanego w roku 2013 Uniwersytetu Powszechnego w Czeladzi. Główną przesłanką połączenia sił  była chęć uatrakcyjnienia oferty programowej oraz zwiększenie intensywności proponowanych zajęć. Obok prelekcji czy zajęć warsztatowych kierowanych do seniorów, rodziców, dzieci i młodzieży, będą odbywały się kursy obsługi komputerowej i nauki języków obcych. Z kolei dogodna lokalizacja uniwersytetu oraz nowoczesna infrastruktura w siedzibie Kolegium zdecydowanie poprawi bazę wykładową uniwersytetu. Do dyspozycji słuchaczy oddanie zostanie nowoczesny bydynek z między innymi wielostanowiskową salą komputerową.

 

  

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji