Strona główna

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA UPOWSZECHNIAJĄCA REZULTATY PRACY PROJEKTU ERASMUS+ 

"Wiedza bez barier – innowacyjne metody nauczania osób dorosłych"

Cieszyn, 15 - 16.11. 2018 r.


Od grudnia 2016 roku pracownicy naukowi Akademii WSB współpracowali z przedstawicielami Polonii na Litwie, Łotwie i w Republice czeskiej celem stworzenia innowacyjnych kursów e-learningowych.

 

Efektywność projektu wymaga poszerzenia sieci organizacji i instytucji korzystających z innowacyjnego systemu e-learningowego kształcenia pozaformalnego, poza partnerstwo projektowe (np. instytucje z innych krajów). W tym celu powstała idea konferencji podsumowującej projekt oraz upowszechniającej rezultaty pracy w projekcie.

 

Podczas konferencji planowane jest:
- omówienie wyników projektu dotyczących preferencji, potrzeb i oczekiwań potencjalnych użytkowników projektu w zakresie korzystania platformy e-learningowej,
- prezentacja funkcjonalności platformy e-learningowej dedykowanej na potrzeby kształcenia pozaformalnego,
- prezentacja kursów e-learningowych stworzonych w ramach Projektu,
- omówienie rezultatów pracy intelektualnej w ramach projektu: innowacyjna metodyka kształcenia pozaformalnego osób dorosłych, e-podręczniki itp.,
- prezentacja zasad dalszego rozwijania sieci współpracy instytucji i podmiotów zainteresowanych rozwojem kształcenia pozaformalnego w systemie e-learningowym (rola i zadania WSB oraz pozostałych partnerów w tych działaniach).
Podczas konferencji podkreślane też będzie znaczenie procesu trafnseru wiedzy pomiędzy uczestnikami systemu kształcenia pozaformalnego (wymiana wiedzy na poziomie użytkowników platformy e-learningowej w drodze dodawania kolejnych, autorskich kursów tworzonych przez poszczególnych użytkowników systemu np. hobbystycznych).

 

Strona projektu

 

Platforma e-learningowa: www.wiedzabezbarier.eu

 

 

Projekt współfinansowany jest w ramach programu Erasmus+

 

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji