Informacje

Praktyki studenckie

Praktyki studenckie stanowią integralną część planów studiów i procesu kształcenia studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w Akademii WSB i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu. W ich trakcie studenci maja możliwość wykorzystania uzyskanej wiedzy w ramach rzeczywistej działalności firm i instytucji. Zdobywają w ten sposób doświadczenie zawodowe. Procedury odbywania praktyk są sformalizowane i zgodne z wymogami stawianymi uczelniom wyższym. Opiekę nad całym procesem odbywania praktyk sprawuje Pełnomocnik ds. Praktyk Studenckich. Jako opiekun praktyki i przedstawiciel Akademii WSB jest przełożonym studentów odbywających praktykę, odpowiada za realizację praktyki zgodnie z jej celem i programem oraz jest upoważniony do rozstrzygania wspólnie z przedstawicielem zakładu pracy spraw związanych z przebiegiem praktyki.

 

 

UWAGA! Pełnomocnikem  ds. Praktyk na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Inżynieria Zarządzania jest mgr Konrad Szczelina (kszczelina@wsb.edu.pl).


 

DYŻURY dla studentów I i II stopnia

  1. 19.09.2020 - godz. 9:00 do 11:00 – Dziekanat Akademii WSB WZ Kraków
  2. 26.09.2020 - godz. 9:00 do 11:00 – Dziekanat Akademii WSB WZ Kraków
  3. 03.10.2020 - godz. 9:00 do 11:00 – Dziekanat Akademii WSB WZ Kraków
  4. 17.10.2020 - godz. 9:00 do 11:00 – Dziekanat Akademii WSB WZ Kraków
  5. 24.10.2020 - godz. 9:00 do 11:00 – Dziekanat Akademii WSB WZ Kraków
  6. 07.11.2020 - godz. 9:00 do 11:00 – Dziekanat Akademii WSB WZ Kraków
  7. 21.11.2020 - godz. 9:00 do 11:00 – Dziekanat Akademii WSB WZ Kraków
  8. 05.12.2020 - godz. 9:00 do 11:00 – Dziekanat Akademii WSB WZ Kraków
  9. 19.12.2020 - godz. 9:00 do 11:00 – Dziekanat Akademii WSB WZ Kraków

 

 

 

UWAGA!!! - ze względu na obecną stytuację związaną z wirusem bardzo prosimy o kontakt w formie elektronicznej

mgr Konrad Szczelina                 kszczelina@wsb.edu.pl


 Pliki do pobrania

 

1. Regulanin praktyk studenckich

2. Formularz DOC

3. Formularz PDF

 

 

Praktyki na studiach podyplomowych


 UWAGA! Pełnomocnikem  ds. Praktyk na studiach podyplomowych jest dr Tomasz Grad  (KONTAKT)

  

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji