Informacje

CV i LM w pigułce, Twoje kompendium wiedzy! 

 

Zarejestruj się i pobierz bezpłatnego ebooka

 
 
 
 
 
 

Rekrutacja

Kto może zostać uczestnikiem projektu?


Uczestnikiem projektu może zostać osoba która spełnia poniższe wymagania:

  • student I / II studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
  • osoba nieaktywna zawodowo lub pracująca zatrudniona na podstawie umów cywilno-prawnych, umów o pracę a wykonywana przez nią praca nie jest związana z kierunkiem studiów lub potrzebuje wsparcia w procesie zaplanowania kariery, ponieważ chce podnieść swoją atrakcyjność zawodową na rynku pracy
  • osoba w wieku 20 lat i więcej.


Jak zgłosić się do projektu?

 

Rekrutacja odbywać się będzie w terminach: Rektutacja ciągła!

  • wrzesień-grudzień 2018
  • kwiecień-czerwiec 2019
  • październik-grudzień 2019
  • kwiecień-czerwiec 2020

Zapraszamy do kontaktu z Akademickim Biurem Karier w celu uzyskania wszelkich informacji:

 

Akademia WSB Dąbrowa Górnicza

Akademickie Biuro Karier

Pokój 320

 

Akademia WSB Wydział Zamiejscowy w Cieszynie

Pokój 207

 

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

 

Projekt pn., "Start do kariery z Akademickim Biurem Karier" POWR.03.01.00-00-B046/17 dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 4.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

Nasi partnerzy

Kontakt

Akademickie Biuro Karier

adres: ul. Cieplaka 1c,

41-300 Dąbrowa Górnicza

 

tel: 32 295-93-29

e-mail: abk@wsb.edu.pl

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji