Informacje

CV i LM w pigułce, Twoje kompendium wiedzy! 

 

Zarejestruj się i pobierz bezpłatnego ebooka

 
 
 
 
 
 

Formy wsparcia

W ramach projektu każdy z uczestników zostanie objęty wsparciem tj.:

  • indywidualne poradnictwo zawodowe w trakcie którego doradca zawodowy przeprowadzi diagnozę za pomocą kwestionariusza do badania odporności psychicznej MTQ48 oraz kwestionariusza – Profil Kompetencji Społecznych, na podstawie uzyskanych wyników i oczekiwań studenta zostanie ustalony Indywidualny Plan Działania wraz z propozycją szkoleń w jakich ma wziąć udział student/tka
  • warsztaty w ramach projektu realizowany jest cykl bezpłatnych szkoleń kończących się certyfikatami i obejmujących swoją tematyką zarówno kompetencje cenione na rynku pracy jak i umiejętności kluczowe w prowadzeniu własnego biznesu. Szkolenia mają przede wszystkim wymiar praktyczny, są realizowane w formie interaktywnych warsztatów z wykorzystaniem najnowszych narzędzi aktywizujących.

 


Tematy warsztatów:

 

Rozwój odporności psychicznej a efektywność na rynku pracy – 8 h

Jak kreować innowacje metodą Design Thinking? – 8 h

Nowoczesne metody rekrutacji - 6 h

Skuteczna komunikacja interpersonalna – 6 h

Jak efektywnie współpracować w zespole? – 6 h

Rozwiazywanie problemów (narzędzia Problem Solving) – 6 h

Personel Branding w Internecie a poszukiwanie pracy – 6 h

AC i DC jako kompleksowa metoda rekrutacji – 12 h

Spadochron dla poszukujących pracy – 12 h

Czy masz osobowość przedsiębiorcy – ocena predyspozycji przedsiębiorczych – 6 h

Jak pozyskać fundusze na uruchomienia własnej działalności gospodarczej? – 4h

Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej – ochrona przed ryzykiem? – 4 h

Mój pomysł na biznes –tworzenie innowacyjnych proj. – 4 h

Jak prowadzić firmę w strukturach Inkubatora Przedsiębiorczości -  4 h

 

 Uczestnicy Projektu mogą również wziąć udział w organizowanych przez ABK  cyklicznych wydarzeniach:

  • Targi pracy/wizyty studyjne

Aby ułatwić uczestnikom projektu wejście na rynek pracy prowadzone są cykliczne spotkania z przedstawicielami pracodawców z terenu południowej Polski. Do współpracy przy realizacji tego zadania zaproszone zostały firmy, których branże odpowiadają specyfice studiów na uczelni. W trakcie spotkań uczestnicy projektu dowiadują się, jakie wymagania firmy stawiają kandydatom, na jakie kompetencje zwracają szczególną uwagę oraz jakie mają plany rozwojowe w zakresie kapitału ludzkiego. Dla osób wchodzących na rynek pracy będzie to też okazja do zaprezentowania swoich umiejętności i nawiązania pierwszych kontaktów biznesowych.

 

  • Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Projekt pn., "Start do kariery z Akademickim Biurem Karier" POWR.03.01.00-00-B046/17 dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 4.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

Nasi partnerzy

Kontakt

Akademickie Biuro Karier

adres: ul. Cieplaka 1c,

41-300 Dąbrowa Górnicza

 

tel: 32 295-93-29

e-mail: abk@wsb.edu.pl

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji