Publikacje konferencyjne

 Nadesłane teksty w języku polskim i angielskim, po pozytywnych recenzjach będą publikowane w:

 

1) "Przegląd Organizacji"
(lista B MNiSW, 13 pkt., publikacja w języku polskim, artykuły zakwalifikowane na podstawie recenzji);

  >>Wymagania edytorskie<<

 

2) "Forum Scientiae Oeconomia"

(lista B MNiSW, 7 pkt., indeksowane w bazach: Arianta, BazEkon, Erih Plus)
(publikacja w języku angielskim, artykuły zakwalifikowane na podstawie recenzji);

 >>Wymagania edytorskie<<

 

3) "Foundation of Management - International Journal"

(lista B MNiSW, 10 pkt.)

(publikacja w języku angielskim, artykuły zakwalifikowane na podstawie recenzji);

>>Wymagania edytorskie<<

 

4) monografia

(5 punktów, publikacja w języku polskim i w języku angielskim, pozytywna ocena przez recenzentów);

>>Wymagania edytorskie<<

 

5) "Engineering Management in Production and Services" (EMPS) (dotychczasowy tytuł Ekonomia i Zarządzanie / Economics and Management; lista B MNiSW, 11 pkt., indeksowane w bazach: EBSCO Business Source Ultimate (Complete), Index Copernicus (ICV 7,17), ERIH PLUS, Google Scholar, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, Research Papers in Economics (RePEc), BazTech and BazEkon databases) - publikacja w języku angielskim, artykuły zakwalifikowane na podstawie recenzji, teksty związane z tematyką: zarządzanie produkcją, zarządzanie usługami, logistyka i transport oraz foresight);

  >>Wymagania edytorskie<<


6) "Zarządzanie. Teoria i Praktyka / Management. Theory & Practice"

(lista B MNiSW, 5 pkt., indeksowane w bazach BazEkon, BazHum, Index Copernicus International, POL-index, CEEOL,

publikacja w języku polskim, artykuły zakwalifikowane na podstawie recenzji).

  >>Wymagania edytorskie<<Teksty należy nadsyłać na skrzynkę mailową: sukcesyiwyzwania@wsb.edu.pl. W treści wiadomości mailowej prosimy również wskazać preferowane czasopismo lub monografię, a format opracowania dostosować do wymogów opisanych powyżej.

  

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji