Idea Akademii e-Nauczyciela

 

Akademia e-Nauczyciela

w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

 

Akademia e-Nauczyciela to innowacyjny projekt realizowany przez Centrum Nowoczesnych Metod i Technologii Edukacyjnych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, pozwalający nauczycielom na nabywanie i rozwijanie kompetencji, niezbędnych do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych w nowoczesnej edukacji.

Jej działalność ma na celu wspieranie środowisk związanych z oświatą, zainteresowanych nabywaniem wiedzy na temat roli technologii informacyjnej i nowoczesnych multimediów w funkcjonowaniu współczesnego człowieka, w dobie cyfrowej szkoły.

 


 

Do kluczowych zadań Akademii e-Nauczyciela należy:

 • promowanie idei nowoczesnej oświaty poprzez organizację aktywności umożliwiających współdzielenie się wiedzą
  i doświadczeniem na temat rozwoju i problemów współczesnej edukacji, w tym roli mediów w funkcjonowaniu dzieci
  i młodzieży w kontekście procesów globalizacji oraz ich wpływu na procesy kształcenia i wychowania,
 • doskonalenie zawodowe kadry oświatowej w świetle oczekiwań stawianych nowoczesnej edukacji,
 • upowszechnianie przykładów wartościowych praktyk w zakresie stosowania technologii informacyjnej w systemie kształcenia,
 • działalność naukowo – badawcza obejmująca m. in. ocenę efektywności innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych
  i metodycznych w kształceniu, optymalizację modeli kształcenia z zastosowaniem technologii multimedialnych w edukacji.

Działalność Akademii e-Nauczyciela obejmuje następujące obszary:

 • organizację konferencji i seminariów naukowo-metodycznych, obejmujących spotkania z przedstawicielami środowisk naukowych oraz nauczycielami – doświadczonymi praktykami, chcącymi podzielić się swoją wiedzą i dokonaniami (np. z autorami e-podręczników, ekspertami z zakresu stosowania interaktywnych metod nauczania),
 • organizację warsztatów metodycznych promujących zastosowanie multimediów w różnych obszarach działalności edukacyjnej (np. e-learning w edukacji, multimedia w pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, nowoczesne nauczanie języków obcych, nowoczesne metody kształcenia – metoda WebQuest),
 • organizację szkoleń i kursów doskonalących pozwalających na poszerzanie kompetencji potwierdzonych certyfikatami (ECDL, w tym e-nauczyciel, Pearson, Microsoft),
 • wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy uczestnikami Akademii w wirtualnej przestrzeni na platformie e-learningowej,
 • prowadzenie studiów podyplomowych np. Multimedialny warsztat nauczyciela,
 • promocję dobrych praktyk (publikacja innowacyjnych rozwiązań metodycznych i projektów edukacyjnych nauczycieli).

 

Opiekun naukowy:

dr Danuta Morańska, pedagog medialny, nauczyciel akademicki, zajmujący się problematyka stosowania technologii informacyjnej
i multimediów w edukacji, dyrektor Centrum Nowoczesnych Metod i Technologii Edukacyjnych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, organizator Międzynarodowej Konferencji „Multimedia w świecie dziecka. Konteksty pedagogiczne i społeczne” oraz seminarium „Twórcza informatyka z Baltie”. Opiekun naukowy projektów Lekki jak piórko multimedialna szafka dla ucznia lekki tornister oraz Twórcza informatyka z Baltie realizowanych przez Kuratorium Oświaty w Katowicach. 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji