Informacje

Vital Source - dostęp do anglojęzycznych e-booków

Vital Source - dostęp do anglojęzycznych e-booków

Więcej informacji w zakładce Bazy elektroniczne - Vital Source

Bazy Elektroniczne

Bazy Elektroniczne

Zapraszamy do korzystania z baz zakupionych dla naszej instytucji. Można z nich korzystać na kilkunastu rozmieszczonych w Bibliotece stanowiskach komputerowych z dostępem do Internetu oraz w sieci Uczelnianej. 

 

Źródła internetowe dla poszczególnych kierunków

 Administracja

 Administracja


Edukacja Prawnicza


Jedyny na rynku fachowo opracowany miesięcznik adresowany do studentów prawa i młodych prawników obejmujący materiały niezbędne w czasie przygotowywania do egzaminów oraz poszerzający ogólną wiedzę prawniczą.Publikacje Biura Analiz Sejmowych
Baza publikacji związanych z  zagadnieniami prawa, ustroju i parlamentaryzmu, a także ekonomii i gospodarki.


Publikacje Instytutu Spraw Publicznych
Baza raportów i monografii dotyczących zgadnień polityki społecznej, migracji, społeczeństwa polskiego.
 
 
 
 

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

W bazie znajdują się orzeczenia NSA oraz wojewódzkich sądów administracyjnych wydane od stycznia 2004 r. Baza ma charakter jedynie informacyjny, nie jest natomiast oficjalnym publikatorem orzeczeń sądowych.

 

 

 

EurLex

Interentowa, wielojęzyczna, bezpłatna baza danych aktów prawnych Unii Europejskiej
Unbisnet

Baza dokumentów ONZ oraz publikacji indeksowanych przez Dag Hammarskjold Library i Library of the UN Office w Genewie. Zakres chronologiczny obejmuje lata od 1979 roku. Część dokumentów jest dostępna w wersji pełnotekstowej w 6 językach: arabskim, chińskim, angielskim, francuskim, rosyjskim, hiszpańskim.Ekonomia

Ekonomia on-line

 Jest serwisem tematycznym, kierującym zainteresowanych tematyką ekonomiczną do internetowych źródeł informacji.
NBP 
  Portal zawierający artykuły i porady ekonomiczne.
Inforlex.pl
Czasopisma z zakresu prawa i ekonomii, specjalistyczne i popularne, spisy treści, pełne teksty wybranych artykułów. 
 

BazEkon
Połączone bazy GOSPODARKA i NAUKI SPOŁECZNE. Bieżąca, adnotowana bibliografia zagadnień ekonomicznych i pokrewnych oparta na zawartości wiodących polskich periodyków naukowych, gospodarczych oraz naukowych serii wydawniczych uczelni ekonomicznych, wydziałów ekonomicznych i zarządzania uniwersytetów, a także instytucji naukowych, również pozarządowych.BazEkon Cytowania
Baza cytowań z ekonomii i nauk pokrewnych. Zawiera 90 tys. dokumentów oraz prawie 700 tys. przypisów bibliograficznych.
 
 


CEJSH

CEJSH jest elektroniczną, ogólnie dostępną (open access) bazą danych publikującą angielskie streszczenia artykułów, rozpraw oraz pozycji przeglądowych.
Polskie Piśmiennictwo Ekonomiczne do 1939 r.

Baza Polskie Piśmiennictwo Ekonomiczne rejestruje literaturę z zakresu ekonomii i nauk pokrewnych od czasów najdawniejszych do 1939 roku. 

 

 

ECONBIZ

Ekonomiczna baza danych stworzona przez German Research Foundation (DFG). Prace kontynuuje German National Library of Economics (ZBW) ze wsparciem EconBiz Advisory Board i partnerami.

 

 

 

RePEc wyszukiwanie przez serwis EconPapers

RePEc to projekt zmierzający do rozpowszechniania badań w ekonomii i naukach pokrewnych. Jego sercem jest zdecentralizowana bibliograficzna baza danych zawierająca informacje z dokumentów roboczych, artykułów, książek, rozdziałów i komponentów oprogramowania. 


The European Digital Mathematics Library

Baza zawiera blisko 230 tys. artykułów i rozdziałów z książek z zakresu matematyki, 2,9 mln rekordów bibliograficznych z Zentralblatt.
Polska Matematyczna Biblioteka Cyfrowa

Cyfrowa Biblioteka Matematyczna istnieje od 2002 roku. W ramach Biblioteki udostępniane są pełne teksty polskich czasopism i książek matematycznych lub związanych z matematyką.
Project Euclid

Platforma ok.60 czasopism naukowych z zakresu matematyki i statystyki, w tym 15 tytułów w wolnym dostępie pełnotekstowym, a 33 w dostępie częściowym.

 

 

 

Fizjoterapia i Medycyna

 

Czytelnia medyczna

Jest największym zbiorem artykułów medycznych i okołomedycznych w polskim Internecie. Znajdziemy tam pełne teksty kilku tysięcy artykułów uznanych w środowisku.
Kultura fizyczna

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna ukazują się jako kwartalnik. 


 


PubMed

Angielskojęzyczna wyszukiwarka w internetowych bazach danych obejmująca artykuły z dziedziny medycyny i nauk biologicznych.
Rynek zdrowia

Portal o ochronie zdrowia, medycynie, służbie zdrowia - dla lekarzy, menadżerów, polityków i ludzi medycyny.Medycyna pracy

Strona Główna skierowana do Pielęgniarek, Psychologów, Służby BHP.


 


Amadeo

Literatura medyczna z różnych dziedzin. Czasopisma, książki dostępne w pełnym tekście. 

BioMed Central
Baza ponad 100 recenzowanych czasopism biomedycznych.
Free medical journals
Atlasy, książki, słowniki, wytyczne, organizacje.
The Merck Manual of Medical Information


Termedia
Wydawca m.in. czasopism medycznych dostępnych online.

Ortopedia. Traumatologia. Rehabilitacja
Czasopismo online.

Via Medica 
Wydawca książek i czasopism z branży medycznej.

 

 

Informatyka

 

Repozytorium Eny Politechniki Wrocławskiej
Udostępnione są opracowania, dotyczące takich zagadnień jak: automatyka zabezpieczeniowa, napędy, metody obliczeniowe, metody parametryczne.Repozytorium Geomatyki
Zawiera publikacje dotyczące systemów informatycznych dla informacji przestrzenej, GPS, GIS i innych.

Computing Research Repository (CoRR)
Publikacje zamieszczane w CoRR dotyczą zagadnień: inteligencja elektroniczna, sztuczna inteligencja, informatyka a język, obrazy komputerowe i rozpoznawanie znaków, relacja człowiek-komputer, uczenie się, systemy wieloczynnikowe, modelowanie sieci neuronowych i ewolucyjna technika komputerowa oraz robotyka.


 


Virtual Technical Reports Center
Strona zawiera linki do raportów technicznych, preprintów, reprintów, dysertacji, prac naukowych, raportów i badań różnych rodzajów.

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Centralny Instytut Ochrony Pracy

Krajowy Punkt Centralny Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 

Portal BHP

Pierwszy i największy serwis o tematyce BHP. Znajdziesz tu przepisy bhp, oceny ryzyka zawodowego, dowiesz się jakie są najnowsze zasady BHP.

 

 

 

Budownictwo inzynieryjne
Czasopismo poświęcone jest szeroko pojętej branży budownictwa inżynieryjnego. Znajdziesz w nim zagadnienia związane z budownictwem drogowym, mostowym, tunelowym, kolejowym, geotechniką, inżynierią środowiska, hydrotechniką czy technologiami bezwykopowymi.Przegląd mechaniczny
Zakres tematyczny czasopisma obejmuje projektowanie, badania oraz eksploatację maszyn i urządzeń, w tym m.in. komputerowe wspomaganie projektowania CAD/CAM, inżynierię materiałową, nowe techniki wytwarzania, organizację produkcji, metody diagnostyczne, problemy niezawodności. Rynek instalacyjny
Rynek Instalacyjny” to specjalistyczny miesięcznik wydawany od 1993 r. Adresowany jest do projektantów instalacji, instalatorów, kadry naukowej uczelni technicznych oraz branżowych firm produkcyjnych i handlowych.


Technologia i automatyzacja montażu

"Technologia i Automatyzacja Montażu" to wydawane od 22 lat czasopismo o zasięgu ogólnopolskim przeznaczone dla konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji, czytelników z ośrodków badawczo-rozwojowych i instytutów naukowych, studentów oraz dla wszystkich, którzy są zainteresowani najnowszymi problemami z zakresu procesów montażu i procesów towarzyszących montażowi. 

 

Logistyka

 


Magazyn Autostrady
Czasopismo dostarcza praktycznej, sprawdzonej, popartej przykładami wiedzy z zakresu szeroko pojętego budownictwa drogowego.Zawiera artykuły dotyczące zagadnień: logistyki, transportu, spedycji i systemów informatycznych dla logistyki.


Pedagogika i Socjologia


Interkl@sa

Polski portal edukacyjny, kopalnia wiedzy i pomysłów dla nauczycieli. 

Vulcan

Serwis firmy komercyjnej zawierający również wiele cennych informacji z zakresu edukacji m.in.: serwisy tematyczne oraz spisy treści kilku pedagogicznych czasopism.
Profesor
Serwis edukacyjny zdresowany do nauczycieli, rodziców i uczniów, pełny dostęp bo bezpłatnym logowaniu
Scholaris
Internetowe Centrum Zasobów Edukacyjnych MEiN, portal dla nauczycieliPrzegląd Badań Edukacyjnych
Czasopismo Przegląd Badań Edukacyjnych jest  półrocznikiem, wychodzącym od 2005 roku, w całości poświęconym raportom z badań nad procesami edukacyjnymi. 
 


Edukacja Ustawiczna Dorosłych
Rolą czasopisma jest podejmowanie istotnych i aktualnych problemów naukowych polskiej i światowej ustawicznej edukacji zawodowej, andragogiki i oświaty dorosłych. Około 1/3 publikacji zagranicznych lub traktujących o problematyce projektów europejskich i światowych.

 
 
 Centrum Badania Opinii Społecznej

Wyspecjalizowany ośrodek prowadzący reprezentatywne dla społeczeństwa polskiego badania sondażowe, dotyczące opinii na temat wszelkich ważnych problemów społeczno-politycznych i gospodarczych.

 

Archiwum Danych Społecznych
Portal udostępniający dane pochodzące z badań prowadzonych przez instytucje nauki
 
Bank Danych Lokalnych
Dane statystyczne o regionach, pełny dostęp, pełnotekstowa
 
 
 
Portal "Otwórz książkę"
Udostępnia ponad 80 książek naukowych z zakresu szeroko pojętej socjologii i kultury w formie elektronicznej. Książki są udostępnione przez autorów na licencji CreativeCommons
 

Filologia Angielska

 


Project Gutenberg
Platforma z anglojęzycznymi e-bookami
 
 
 
 

American History: From Revolution to Reconstruction and beyond 
Strona dotycząca historii Stanów Zjednoczonych. Zawiera dokumenty i eseje historyczne oraz  biografie amerykańskich postaci historycznych. Na stronie dostępna publikacja: An Outline of The American Economics. United States Information Agency, 1991 r.
 
 
 
 

The Journal of Teaching English with Technology  (TEwT) 
Czasopismo zawierające artykuły z zakresu nauki języka angielskiego
 

Psychologia

 


Acta Neuropsychologia
Pedagogia and Psychologia. Annales UMCS (2002 – 2012)

Polskie Forum Psychologiczne (1996 – 2014)

Psychiatria i Psychologia Kliniczna (2005 – 2014)

Psychologia Ekonomiczna. Półrocznik ( 2012- 2014)
Psychologia Wychowawcza (2012 – 2013)

Roczniki Psychologiczne (1998 – 2014)
 


 

NUKAT

ACADEMICA

WBN

IBUK

ebookpoint

Legalis

VitalSource

ProQuest

EMIS

EMERALD

Sage Journals

EBSCOhost

SpringerLink

Scopus

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji