Informacje

Bazy Elektroniczne

Bazy Elektroniczne

Zapraszamy do korzystania z baz zakupionych dla naszej instytucji. Można z nich korzystać na kilkunastu rozmieszczonych w Bibliotece stanowiskach komputerowych z dostępem do Internetu oraz w sieci Uczelnianej. 

 

Baza EMIS dostęp do czasopism online

Baza EMIS dostęp do czasopism online

Czy wiesz, że korzystając z bazy EMIS masz dostęp do aktualnych numerów wybranych gazet i czasopism? Zachęcamy do korzystania!

Google Scholar; index Hirscha

 

Google Scholar
Serwis multidyscyplinarny w wolnym dostępie, uwzględniający także cytowania dotyczące książek, szczególnie polecany przedstawicielom nauk humanistycznych i społecznych.


Dane dotyczące cytowań można otrzymać korzystając z programu Publish or Perish

 

Poradniki:

 

Jak_dodac_prace_do_Google_Scholar

Jak obliczyć index Hirscha

 

 

Bibliometria:


Web of Science, Scopus - informacja o bazach w zakładce WBN


Index Copernicus Journal Master List (IC JML) - Lista multidyscyplinarna, szczególnie ważna dla nauk biologicznych i medycznych, tworzona staraniem międzynarodowej platformy naukowej Index Copernicus International

 

ARIANTA - Baza naukowych i branżowych polskich czasopism elektronicznych (dostępna na serwerze Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)

 

ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences) - Lista referencyjna z zakresu nauk humanistycznych i społecznych tworzona przez Norwegian Social Science Data Services (NSD)

 

Master Journal List (tzw. lista filadelfijska) Lista multidyscyplinarna czasopism indeksowanych na platformie Web of Science


CYTOWANIA w BazEkon - program multidyscyplinarny w wolnym dostępie


Bibliografia polskiej naukometrii
 

NUKAT

ACADEMICA

WBN

IBUK

ebookpoint

Legalis

VitalSource

ProQuest

EMIS

Sage Journals

EBSCOhost

SpringerLink

Scopus

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji