Informacje

Bazy Elektroniczne

Bazy Elektroniczne

Zapraszamy do korzystania z baz zakupionych dla naszej instytucji. Można z nich korzystać na kilkunastu rozmieszczonych w Bibliotece stanowiskach komputerowych z dostępem do Internetu oraz w sieci Uczelnianej. 

 

Baza EMIS dostęp do czasopism online

Baza EMIS dostęp do czasopism online

Czy wiesz, że korzystając z bazy EMIS masz dostęp do aktualnych numerów wybranych gazet i czasopism? Zachęcamy do korzystania!

Bazy Ogólnodostępne

Bazy Ogólnodostępne

Czy wiesz, że masz bezpłatny dostęp do wielu baz z różnych dziedzin wiedzy ? Sprawdź co dla Ciebie przygotowaliśmy...

Udział w projektach

Biblioteka Akademicka im. prof. Jerzego Altkorna bierze udział w projektach ogólnopolskich promujacych naukę polską

 

NUKAT

Katalog NUKAT jest zbiorowo budowanym źródłem gotowych opisów katalogowych oraz centralną informacją o zasobach naukowych i akademickich bibliotek w Polsce. Jest prowadzony przez Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, w której znajduje się serwer katalogu. Można w nim znaleźć informacje o niemal kompletnej polskiej produkcji wydawniczej od 2002 r.obejmującej różne typy dokumentów, jak książki i czasopisma, nagrania dźwiękowe, druki muzyczne, dokumenty kartograficzne, dokumenty ikonograficzne, dokumenty życia społecznego, filmy. Dane do katalogu centralnego wprowadzają biblioteki współpracujące. Opisy kopiowane z katalogu centralnego służą budowaniu katalogów lokalnych i razem z zawartością NUKAT-u tworzą krajowy system spójnych i aktualizowanych danych.

 

 

WIRTUALNA BIBLIOTEKA NAUKI

Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN) to program finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), który zapewnia polskim instytucjom akademickim i naukowym dostęp do światowych zasobów wiedzy oraz umożliwia krajową archiwizację tych zasobów.

 

W ramach licencji krajowych finansowanych w całości przez MNiSW udostępniane są od roku 2010 bazy ScienceDirect, SpringerLink (wraz z książkami), Web of Knowledge, czasopisma Science i Nature oraz baza Ebsco.

 

 

 

ŚLĄSKA BIBLIOTEKA CYFROWA

Śląska Biblioteka Cyfrowa została utworzona na mocy porozumienia pomiędzy Biblioteką Śląską a Uniwersytetem Śląskim w dniu 20 lipca 2006 r. Celem działania ŚBC jest prezentacja w internecie kulturowego dziedzictwa Śląska w jego historycznej i współczesnej różnorodności, publikowanie naukowego dorobku regionu oraz wspieranie działalności dydaktycznej i edukacyjnej.

 

ŚBC jest włączona w krajowy system bibliotek cyfrowych dzięki czemu za jej pośrednictwem można dotrzeć bezpośrednio do publikacji umieszczonych w innych regionalnych bibliotekach cyfrowych.

 

Biblioteka WSB współtworzy projekt publikując w zasobach ŚBC publikacje wydawane przez Uczelnię.

 

 

 

 

FEDERACJA BIBLIOTEK CYFROWYCH

Federacja Bibliotek Cyfrowych (FBC) to serwis internetowy, którego podstawowym celem jest gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o dostępnych on-line zbiorach polskich instytucji nauki i kultury.

Zadaniem Federacji jest umożliwienie użytkownikom przeszukiwania tylko wybranych źródeł danych, w sposób precyzyjniejszy niż pozwalają na to ogólne wyszukiwarki. Istotną cechą dostępnych poprzez FBC zasobów jest to, iż są one w zdecydowanej większości dostępne on-line bez żadnych ograniczeń takich jak np. konieczność odpłatności. 

NUKAT

E-PNP

ACADEMICA

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji