Informacje

Vital Source - dostęp do anglojęzycznych e-booków

Vital Source - dostęp do anglojęzycznych e-booków

Więcej informacji w zakładce Bazy elektroniczne - Vital Source

Bazy Elektroniczne

Bazy Elektroniczne

Zapraszamy do korzystania z baz zakupionych dla naszej instytucji. Można z nich korzystać na kilkunastu rozmieszczonych w Bibliotece stanowiskach komputerowych z dostępem do Internetu oraz w sieci Uczelnianej. 

 

Wypożyczalnia międzybiblioteczna

Informacje ogólne

 

Biblioteka umożliwia korzystanie ze zbiorów innych bibliotek krajowych dla celów naukowych drogą wypożyczania międzybibliotecznego.

 

W ramach wypożyczalni sprowadzamy:

- książki,

- odbitki artykułów czasopism

- oraz inne materiały, których Biblioteka Akademickanie posiada we własnych zbiorach.
 

Z wypożyczalni międzybibliotecznej mogą korzystać:

- pracownicy naukowi Akademii WSB,

- pracownicy administracyjni Akademii WSB,
- studenci Akademii WSB,
- słuchacze studiów podyplomowych Akademii WSB,

- doktoranci Akademii WSB.

 

Chętnych prosimy o wypełnienie

REWERSU WYPOŻYCZEŃ MIĘDZYBIBLIOTECZNYCH

 

Wypełniony rewers proszę wysłać na adres: biblioteka@wsb.edu.pl lub przynieść do Biblioteki Akademickiej.

 

Informacje dla czytelników

 

Realizacja zamówienia:

  • Aby złożyć zamówienie należy wypełnić pobrany powyżej rewers wypożyczalni międzybibliotecznej, podając dokładny opis bibliograficzny publikacji i odesłać na wskazany adres mailowy.
  • Po złożeniu przez Bibliotekę zamówienia w innej instytucji czytelnik zostanie powiadomiony o wysłanym zamówieniu.
  • O realizacji zamówienia i nadejściu książki czytelnik jest powiadamiany telefonicznie lub pocztą e-mail.
  • Sprowadzone materiały biblioteczne udostępniane są wyłącznie w Czytelni.
  • W przypadku konieczności dłuższego korzystania z książek istnieje możliwość prolongaty.

 

Informacje dla bibliotek krajowych

 

Biblioteka Akademicka udostępnia swoje zbiory na zasadzie wypożyczania międzybibliotecznego zamiejscowego we współpracy z innymi bibliotekami krajowymi.

 

Wypożyczaniu międzybibliotecznemu nie podlegają zbiory czytelniane. W uzasadnionych przypadkach, wymagających indywidualnego rozpatrzenia, materiały te mogą zostać wypożyczone.

 

Zamówienia powinny być składane na rewersach międzybibliotecznych i odesłane na adres: biblioteka@wsb.edu.pl

 

Wypożyczanie dla bibliotek krajowych jest bezpłatne.

Za wypożyczane materiały całkowitą odpowiedzialność ponosi biblioteka zamawiająca.

Materiały biblioteczne mogą być udostępniane wyłącznie w czytelni biblioteki zamawiającej.

 

Porozumienia o współpracy w zakresie wypożyczeń międzybibliotecznych prosimy o odesłanie na adres:

Akademia WSB

Biblioteka Akademicka im. prof. Jerzego Altkorna

ul. Cieplaka 1c

41-300 Dąbrowa Górnicza

  

NUKAT

ACADEMICA

WBN

IBUK

ebookpoint

Legalis

VitalSource

ProQuest

EMIS

EMERALD

Sage Journals

EBSCOhost

SpringerLink

Scopus

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji