Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Otwarcie punktu wypożyczeń/zwrotów od 27 maja

Otwarcie punktu wypożyczeń/zwrotów od 27 maja

Serdecznie zapraszamy Czytelników do realizacji zamówień przez katalog OPAC. Punkt wypożyczeń/zwrotów przy Audytorium D. Zachęcamy do korzystania !

Baza EMIS dostęp do czasopism online

Baza EMIS dostęp do czasopism online

Czy wiesz, że korzystając z bazy EMIS masz dostęp do aktualnych numerów wybranych gazet i czasopism? Zachęcamy do korzystania !

Bazy Ogólnodostępne

Bazy Ogólnodostępne

Czy wiesz, że masz bezpłatny dostęp do wielu baz z różnych dziedzin wiedzy ? Sprawdź co dla Ciebie przygotowaliśmy...

Bazy Elektroniczne

Bazy Elektroniczne

Zapraszamy do korzystania z baz zakupionych dla naszej instytucji. Można z nich korzystać na kilkunastu rozmieszczonych w Bibliotece stanowiskach komputerowych z dostępem do Internetu oraz w sieci Uczelnianej . 

 

E-czasopisma

Czasopisma elektroniczne w kolejności alfabetycznej

 1. Acta Agrobotanica
 2. Acta Agrophysica
 3. Acta Biochimica Polonica
 4. Acta Bioengineering and Biomechanics
 5. Acta Biologica
 6. Acta Clinica
 7. Acta Geologica Polonica
 8. Acta Ichthyologica et Piscatoria
 9. Acta Mechanica et Automatica
 10. Acta Mycologica
 11. Acta Neurobiologiae Experimentalis
 12. Acta of Bioengineering and Biomechanics
 13. Acta Palaeontologica Polonica
 14. Acta Poloniae Pharmaceutica. Drug Research
 15. Acta Protozoologica
 16. Acta Physica Polonica A
 17. Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum (Gospodarka Przestrzenna)
 18. Acta Scientiarum Polonorum. Agricultura (Agronomia)
 19. Acta Scientiarum Polonorum. Architectura (Budownictwo)
 20. Acta Scientiarum Polonorum. Biologia (Biologia)
 21. Acta Scientiarum Polonorum. Biotechnologia (Biotechnologia)
 22. Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus (Kształtowanie Środowiska)
 23. Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum (Geodezja i Kartografia)
 24. Acta Scientiarum Polonorum. Hortorum Cultus (Ogrodnictwo)
 25. Acta Scientiarum Polonorum. Medicina Veterinaria (Weterynaria)
 26. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia (Ekonomia)
 27. Acta Scientiarum Polonorum. Piscaria (Rybactwo)
 28. Acta Scientiarum Polonorum. Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria (Leśnictwo i Drzewnictwo)
 29. Acta Scientiarum Polonorum. Technica Agraria (Inżynieria Rolnicza)
 30. Acta Scientiarum Polonorum. Technologia Alimentaria (Technologia Żywności i Żywienia)
 31. Acta Scientiarum Polonorum. Zootechnica (Zootechnika)
 32. Acta Societatis Botanicorum
 33. Acta Zoologica Cracoviensia. Ser. A, Vertebrata
 34. Acta Zoologica Cracoviensia. Ser. B, Invertebrata
 35. Advances in Computer Science Research
 36. Agricultural Engineering - (od 2015)
 37. Agronomy Science
 38. Alergia
 39. Alergoprofil
 40. Animal Science Papers and Reports
 41. Annales Horticulturae
 42. Annales UMCS. Medicina Veterinaria
 43. Annales UMCS. Biologia
 44. Annals of Agricultural and Environmental Medicine
 45. Annals of Animal Science
 46. Annals of Parasitology
 47. Annals of Warsaw University of Life Sciences. Agriculture (Agricultural and Forest Engineering)
 48. Annals of Warsaw University of Life Sciences. Animal Science
 49. Annals of Warsaw University of Life Sciences. Forestry and Wood Technology
 50. Annals of Warsaw University of Life Sciences. Horticulture and Landscape Architecture
 51. Annals of Warsaw University of Life Sciences. Land Reclamation
 52. Annual Report Institute of Nuclear Chemistry and Technology
 53. Architecturae et Artibus
 54. Architektura Krajobrazu
 55. Archives of Civil and Mechanical Engineering
 56. Archives of Environmental Protection
 57. Badania Fizjograficzne Ser. A . Geografia Fizyczna
 58. Bio-Algorithms and Med-Systems
 59. Biodiversity Research and Conservation
 60. Biological Letters
 61. Biopersity Research and Conservation
 62. Biotechnologia
 63. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
 64. Biuletyn Naukowy UWM
 65. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów
 66. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej
 67. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna
 68. Budownictwo i Inżynieria Środowiska (Civil and Environmental Engineering)
 69. Bulletin of Geography. Physical Geography Series
 70. Cellular and Molecular Biology Letters (pełny tekst od 2016)
 71. Chemia i Inżynieria Ekologiczna A Ecological Chemistry and Engineering A
 72. Chemia i Inżynieria Ekologiczna S Ecological Chemistry and Engineering S
 73. Colloquium Biometricum
 74. Communications in Biometry and Crop Science
 75. Czasopismo Techniczne = Technical Transactions (Serie: Architektura, Automatyka, Budownictwo, Chemia, Elektrotechnika, Informatyka, Mechanika, Nauki Podstawowe, Środowisko)
 76. Człowiek i Środowisko
 77. Czytelnia czasopism PAN
 78. Dendrobiology
 79. Drewno. Prace Naukowe. Doniesienia. Komunikaty
 80. Echa Leśne
 81. Ekonomia i Środowisko
 82. Eksploatacja i Niezawodność
 83. Electronic Journal of Polish Agricultural Universites
 84. Engineering Management in Production and Services
 85. Environmental Biotechnology
 86. Excerpta Veterinaria Lublin
 87. Fisheries and Aquatic Life (do 2017 r. Archives of Polish Fisheries)
 88. Folia Biologica
 89. Folia Histochemia et Cytobiologica
 90. Folia Horticulturae
 91. Folia Morphologica
 92. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica
 93. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica
 94. Fragmenta Agronomica
 95. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica
 96. Geologia Sudetica
 97. Geological Quarterly
 98. Geology, Geophysics & Environment
 99. Geomatics, Landmanagement and Landscape
 100. Geomatics And Environmental Engineering
 101. Geotourism/Geoturystyka
 102. Herba Polonica
 103. Informator Sadowniczy
 104. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
 105. International Agrophysics
 106. Inżynieria i Ochrona Środowiska
 107. Inżynieria Ekologiczna
 108. Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego Polish Journal of Food Engineering
 109. Inżynieria Rolnicza (Agricultural Engineering ) – (1997 – 2015)
 110. Journal of Agribusiness and Rural Development
 111. Journal of Animal and Feed Sciences
 112. Journal of Animal Science, Biology and Bioeconomy
 113. Journal of Apicultural Science
 114. Journal of Applied Genetics
 115. Journal of Elementology
 116. Journal of Fruit and Ornamental Plant Reseaech
 117. Journal of Horticultural Research
 118. Journal of Physiology and Pharmacology
 119. Journal of Plant Protection Research
 120. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
 121. Journal of Veterinary Research
 122. Journal of Water and Land Development
 123. Komunikaty Rybackie
 124. Kosmos
 125. Kwartalnik Urzędu Patentowego
 126. Łąkarstwo w Polsce / Grassland Science in Poland
 127. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu
 128. Medycyna Weterynaryjna
 129. Monographs of Physical Anthropology
 130. Meteorology Hydrology and Water Management
 131. Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa
 132. MOTROL Commission of Motorization and Energetics in Agriculture
 133. Nauka Przyroda Technologie
 134. Nauki Przyrodnicze
 135. Nawozy i Nawożenie
 136. Nowości Warzywnicze
 137. Oceanologia
 138. Oceanological and Hydrobiological Studies
 139. Ochrona Środowiska
 140. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych
 141. Okulistyka Weterynaryjna
 142. Palaeontologia Polonica
 143. Pamiętnik Puławski
 144. Panacea
 145. Pestycydy
 146. Phytopathologia
 147. Pies
 148. Plant Breeding and Seed Science
 149. Polish Botanical Journal
 150. Polish Journal of Agronomy
 151. Polish Journal of Ecology
 152. Polish Journal of Entomology
 153. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences
 154. Polish Journal of Microbiology
 155. Polish Journal of Natural Sciences
 156. Polish Journal of Radiology
 157. Polish Journal of Soil Science do 2011 r.
 158. Polish Journal of Soil Science od 2012 r.
 159. Polish Journal of Pathology
 160. Polish Journal of Veterinary Sciences
 161. Polska Gospodarka. Tendencje, Oceny, Prognozy
 162. Polskie Pismo Entomologiczne
 163. Postępy Biochemii
 164. Postępy Mikrobiologii
 165. Postępy Nauk Rolniczych
 166. Postępy Nauki i Techniki
 167. Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
 168. Postęp w Chemii i Zastosowaniu Chityny i jej Pochodnych
 169. Postępy w Ochronie Roślin - Progress in Plant Protection
 170. Prace Geograficzne
 171. Problemy Ekologii Krajobrazu
 172. Problemy Inżynierii Rolniczej
 173. Przegląd Geograficzny
 174. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska
 175. Przestrzeń i Forma
 176. Raport Rolny
 177. Rocznik Ochrona Środowiska
 178. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu - Seria Botanika Steciana
 179. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu - Seria Ogrodnictwo
 180. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego
 181. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
 182. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny
 183. Roczniki Naukowe Zootechniki
 184. Rolniczy Magazyn Elektroniczny
 185. Rośliny Oleiste
 186. Soil Science Annual (od 2012 r., tylko w wersji elektronicznej)
 187. Sprawy Nauki
 188. Steciana
 189. Struna: biuletyn młodych naukowców
 190. Studia i Raporty IUNG PIB
 191. Studia Obszarów Wiejskich
 192. Sztuka Ogrodu, Sztuka Krajobrazu
 193. Środowisko Mieszkaniowe / Housing Environment
 194. Świat Zbóż
 195. Technical Sciences
 196. Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych
 197. Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna
 198. Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa
 199. Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego
 200. Wiadomości Botaniczne
 201. Wiadomości Entomologiczne
 202. Wiadomości Zootechniczne
 203. Wieś i Rolnictwo
 204. Winiarz Zielonogórski
 205. Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie
 206. WRP Biznes
 207. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej
 208. Zarządzanie Przedsiębiorstwem
 209. Zeszyty Naukowe Instytutu Ogrodnictwa
 210. Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa
 211. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych
 212. Zielona Planeta
 213. Ziemniak Polski
 214. Zoologica Poloniae
 215. Życie Weterynaryjne
 216. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość




 

epnp

Nasi partnerzy