Informacje

Vital Source - dostęp do anglojęzycznych e-booków

Vital Source - dostęp do anglojęzycznych e-booków

Więcej informacji w zakładce Bazy elektroniczne - Vital Source

Bazy Elektroniczne

Bazy Elektroniczne

Zapraszamy do korzystania z baz zakupionych dla naszej instytucji. Można z nich korzystać na kilkunastu rozmieszczonych w Bibliotece stanowiskach komputerowych z dostępem do Internetu oraz w sieci Uczelnianej. 

 

Czasopisma on-line

Czasopisma elektroniczne w kolejności alfabetycznej

 

 1. Acta Mechanica et Automatica
 2. Acta Physica Polonica A
 3. Alkoholizm i Narkomania
 4. Annals of Agricultural and Environmental Medicine
 5. Annals of Parasitology
 6. Architecturae et Artibus
 7. Archives of Civil and Mechanical Engineering
 8. Archives of Environmental Protection
 9. Archives of Transport
 10. Archves of Transport System Telematics
 11. Bank i Kredyt
 12. Bezpieczeństwo Narodowe
 13. Biuletyn Historii Wychowania
 14. Biuletyn Informacyjny NBP
 15. Biuletyn Naukowy UWM
 16. Biuletyn Pilskiej Oświaty
 17. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej
 18. Czasopismo Techniczne = Technical Transactions (Serie: Architektura, Automatyka, Budownictwo, Chemia, Elektrotechnika, Informatyka, Mechanika, Nauki Podstawowe, Środowisko)
 19. Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo
 20. Czytelnia czasopism PAN
 21. Edukacja Humanistyczna
 22. Ekonomia XXI
 23. Ekonomia. Rynek, Gospodarka, Społeczeństwo
 24. Ekonomia i Środowisko
 25. Ekonomia – Wroclaw Economic Review
 26. Eksploatacja i Niezawodność
 27. Electronic Journal of Polish Agricultural Universites
 28. E-mentor
 29. Engineering Management in Production and Services
 30. E-Terroryzm
 31. Eurologistics
 32. Financial Law Review
 33. Firmer
 34. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica
 35. Forum Logopedyczne
 36. Gospodarka Narodowa
 37. International Business and Global Economy
 38. Inżynieria i Ochrona Środowiska
 39. Inżynieria Ekologiczna
 40. Języki Obce w Szkole
 41. Journal of Agribusiness and Rural Development
 42. Journal of Physiology and Pharmacology
 43. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
 44. KAJET - Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Oświatowy
 45. Kobieta i Biznes
 46. Kontrola Państwowa
 47. Kultura Bezpieczeństwa
 48. Kultura Społeczeństwo Edukacja
 49. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie
 50. Kwartalnik Policyjny
 51. Kwartalnik Urzędu Patentowego
 52. Logopedia Silesiana
 53. Media Biznes Kultura
 54. Nauki Przyrodnicze
 55. Ochrona Środowiska
 56. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych
 57. Operations Research and Decisions
 58. Organizacja i Kierowanie
 59. Organization & Management. Scientific Quarterly
 60. Polska Gospodarka. Tendencje, Oceny, Prognozy
 61. Polska Myśl Pedagogiczna
 62. Problemy Transportu i Logistyki
 63. Przedsiębiorczość i Zarządzanie
 64. Przegląd Badań Edukacyjnych
 65. Przegląd Europejski
 66. Przegląd Komunikacyjny
 67. Przegląd Sił Zbrojnych
 68. Przestrzeń i Forma
 69. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego
 70. Rocznik Ochrona Środowiska
 71. Rocznik Pedagogiczny
 72. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport (Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej)
 73. Sprawy Nauki
 74. Technical Sciences
 75. Tygodnik Gospodarczy
 76. Transport Samochodowy
 77. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej
 78. Zarządzanie Przedsiębiorstwem
 79. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego
 80. Z Klasą

 

NUKAT

ACADEMICA

WBN

IBUK

ebookpoint

Legalis

VitalSource

ProQuest

EMIS

EMERALD

Sage Journals

EBSCOhost

SpringerLink

Scopus

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji