O projekcie

 

Projekt "Profesjonalne kadry sektora usług dla biznesu" realizowany jest przez Wydział Nauk Stosowanych Akademii WSB.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

 

Cel główny projektu: nabycie i podniesienie kompetencji zawodowych, informatycznych, analitycznych, językowych, komunikacyjnych przez studentów studiów stacjonarnych I stopnia kierunku filologia angielska i ekonomia, odpowiadających potrzebom społeczno-gospodarczym, oczekiwanym przez pracodawców z sektora BPO, SCC i IT od kandydatów do pracy, poprzez realizację wysokiej jakości programów stażowych, programu rozwoju kompetencji w tym: certyfikowanych szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych i dodatkowych zajęć realizowanych z pracodawcami i włączanie pracodawców z sektora BPO, SCC i IT z województwa śląskiego w przygotowanie i realizację dodatkowych zajęć.

 

Planowane efekty:

  • wiedza i umiejętności praktyczne dotyczące technologii wykorzystywanych w firmach BPO,SCC i IT,
  • dostosowanie kompetencji językowych do specyfiki branży, raportowania i analizy danych, umiejętność pracy w zespole, komunikacji międzykulturowej i zarządzania czasem.

           Okres realizacji projektu: 01.06.2018 r. - 31.10.2021 r.

            Wartość projektu: 564 614,75 zł.

            Dofinansowanie ze  środków europejskich: 547 676,30 zł. 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji