Cel konferencji

Cele konferencji:
1. Prezentacja wybranych, istotnych aspektów Edukacji dla bezpieczeństwa, których zastosowanie znacznie przyczynia się do podniesienia rangi i atrakcyjności prowadzonych zajęć przedmiotowych i organizowanych projektów z zakresu bezpieczeństwa;
2. Kształtowanie i doskonalenie umiejętności podnoszących sprawność organizacyjną dyrektorów, nauczycieli i osób dopowiedzianych za przygotowywanie, organizację i prowadzenie zajęć i projektów z obszaru bezpieczeństwa;
3. Merytoryczna dyskusja między uczestnikami konferencji, możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami oraz obserwacjami, wzbogacenie swojej wiedzy;
4. Integracja środowiska szkół prowadzących klasy o profilu mundurowym, środowiska akademickiego, osób zainteresowanych i organizatorów projektów z obszaru bezpieczeństwa;
5. Popularyzacja Edukacji dla bezpieczeństwa jako praktycznej dyscypliny nauki.

  

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji