TOEIC

Certyfikat TOEIC® Listening and Reading: jakość, globalny zasięg, obiektywizm

 

 

Czym jest TOEIC® Listening and Reading?

 

TOEIC® Listening and Reading to obecnie najczęściej zdawany egzamin z języka angielskiego w środowisku pracy. To najważniejszy certyfikat językowy, który:

 • został stworzony na życzenie firm i pracodawców i odpowiada na ich potrzeby weryfikacji i certyfikacji zaawansowania z języka angielskiego
 • każdego roku zdaje ponad 6 000 000 kandydatów
 • jest uznawany przez ponad 10 000 globalnych firm i korporacji 
 • skupia się na praktycznej stronie znajomości języka
 • można zdać w dowolnym momencie w sesjach zamkniętych (na żądanie) lub sesjach otwartych w ośrodkach ETS w całej Polsce
 • pozwala na otrzymanie wyników nawet już w 24 godziny od egzaminu, maksymalnie w 10 dni roboczych
 • jest ekwiwalentem zaliczenia egzaminu z lektoratu na wielu polskich i zagranicznych uczelniach
 • jest uznawany przez Służbę Cywilną w Polsce, wymagany wynik to 700 punktów
 • zawsze się zdaje - kandydat otrzymuje wynik w postaci punktów na skali 10-990
 • daje kandydatowi szczegółowy Raport Wyników z interpretacją wyniku punktowego
 • daje kandydatowi Certyfikat, który jest cennym dodatkiem do CV
 • jest narzędziem audytu językowego stosowanym przez wiodących pracodawców

Format egzaminu TOEIC® Listening & Reading

 

 

Listening Comprehension - 45 minut - 100 pytańIlość zadań w sekcji
Sekcja I - Interpretacja fotografii 10 zadań
Sekcja II - sytuacje pytanie-odpowiedź 30 zadań

Sekcja III - 10 dialogów, po 3 pytania do każdego

30 zadań
Sekcja IV - 10 wypowiedzi, po 3 pytania do każdej 30 zadań
Reading Comprehension - 75 minut - 100 pytańIlość zadań w sekcji
Sekcja V - uzupełnianie zdań 40 zadań
Sekcja VI - uzupełnianie tekstów 12 zadań
Sekcja VII
pytania do pojedynczych tekstów
pytania do 2 tekstów powiązanych ze sobą
 
28 zadań
20 zadań

 

TOEIC® mierzy kompetencje językowe na poziomach od A1 do C2, moduł Listening & Reading egzaminu skupia się na testowaniu rozumienia ze słuchu oraz rozumienia tekstu czytanego.

TOEIC® składa się z 200 pytań testowych, podzielonych na dwie sekcje Listening Comprehension (100 pytań) i Reading Comprehension (100 pytań). Wynik egzaminu to liczba punktów na skali 10-990, precyzyjny raport wyników z opisem mocniejszych i słabszych stron kandydata oraz certyfikat w pięciu różnych kolorach, zależnie od wyniku. Udoskonalona wersja egzaminu to przede wszystkim:

 • zwiększony nacisk na praktyczne użycie języka
 • 4 różne akcenty w części Listening (kanadyjski, brytyjski, amerykański i australijski)
 • testowanie umiejętności zrozumienia słownictwa w kontekście pracy
 • testowanie łączenia faktów i informacji w języku obcym

Zarejestruj się aby wziąć udział w egzaminie TOEIC® w akredytowanym ośrodku ETS Global

Egzamin TOEIC® i poziomy Rady Europy (CEF)

TOEIC L&R (10-990 pkt)A1A2B1B2C1
Listening (5-495 pkt) 60 110 275 400 490
Reading(5-495 pkt) 60 115 275 385 455
TOTAL 120 225 550 785 945

Więcej informacji na temat badań przeprowadzonych nad przełożeniem punktacji egzaminów ETS na skalę Rady Europy (CEF) znajdziesz w sekcji Poziomy Rady Europy (CEF).

Poziom trudności egzaminu TOEIC®

Egzamin został przygotowany z myślą o mierzeniu poziomu wiedzy z języka angielskiego w środowisku pracy. Ocena jest wyrażona w punktach na skali od 10 do 990. Dlatego też, stopień trudności pytań jest zróżnicowany aby precyzyjnie określić na jakim poziomie znajduje się zdający. Kandydat otrzymuje różne ilości punktów w zależności od stopnia trudności poszczególnych pytań. Zaletą egzaminu jest to, że kandydat nie deklaruje poziomu znajomości języka angielskiego przed przystąpieniem do egzaminu. To egzamin określa poziom zawansowania zdającego, zależnie od ilości punktów, którą otrzymał. 
 

 

Przygotowanie do egzaminu TOEIC®

Do egzaminu TOEIC® można przygotować się na każdym kursie z elementami Office/Business English. W praktyce oznacza to, że można po prostu uczyć się języka angielskiego a egzamin zdać jako zakończenie etapu nauki i weryfikację swoich postępów. Studenci zdają ten egzamin nawet kilka razy, za każdym razem podnosząc swój wynik i upewniając się, że mądrze inwestują w szkolenia językowe.

Przygotowując się do egzaminu należy zwracać uwagę na zasób słownictwa, jego poszerzanie i konsekwentne utrwalanie. Właśnie słownictwo jest kluczem do egzaminu TOEIC® i do języka angielskiego. Warto zatem czytać jak najwięcej autentycznych tekstów, słuchać radia czy oglądać programy informacyjne w telewizji. W miarę możliwości, należy utrzymywać kontakt z osobami obcojęzycznymi, nawet telefonicznie lub przez e-mail. Wówczas mamy szanse "eksperymentować" z językiem i nasza swoboda w posługiwaniu się językiem bardzo szybko się zwiększa. Egzamin TOEIC® został stworzony z myślą, aby testować praktyczną znajomość języka angielskiego, stopień swobody w komunikacji.

Zapoznaj się z ofertą materiałów przygotowujących do egzaminu TOEIC®. Znajdź podręcznik pomocny w przygotowaniu do egzaminu.

Kto wykorzystuje certyfikat TOEIC®?

 • Studenci i osoby pracujące: umieszczając wyniki TOEIC® w swoich CV formalnie podkreślają swoje kompetencje i wyróżniają się na rynku pracy
 • Instytucje akademickie: wykorzystują TOEIC® jako ekwiwalent zaliczenia egzaminu z lektoratu, zaliczają lektorat lub traktują otrzymanie certyfikatu TOEIC® jako warunek ukończenia uczelni i otrzymania dyplomu
 • Szkoły językowe: wspomagają się egzaminem TOEIC® przy podziale kursantów na grupy o identycznym poziomie zaawansowania, w zewnętrzny i obiektywny sposób demonstrują studentom ich postępy i słuszność wyboru miejsca nauki
 • Firmy i korporacje: wykorzystują TOEIC® w rekrutacji i selekcji pracowników, w oparciu o wyniki TOEIC® podejmują decyzje dotyczące zarządzania szkoleniami (audyt językowy), standaryzują system oceny we wszystkich oddziałach organizacji, niezależnie od ich lokalizacji na świecie
 • Służba Cywilna i inne organizacje: wykorzystują TOEIC® do określania kompetencji potrzebnych do awansu lub uczestnictwa w szkoleniach prowadzonych w języku obcym.
 

Dodatkowe informacje:

 
UK Border Agency (brytyjska służba graniczna) udzieliła akredytacji certyfikatom TOEIC® oraz TOEFL®. Oznacza to, że osoby chcące pracować, studiować lub mieszkać na terenie Wielkiej Brytanii mogą posługiwać się tymi certyfikatami w celu uzyskania wizy. Posiadacze certyfikatów TOEIC® lub TOEFL® są jednocześnie zwolnieni z obowiązku wykazywania znajomości języka angielskiego w jakikolwiek inny sposób w ramach pozyskiwania brytyjskiej wizy. 

STANAG 6001, czyli TOEIC a słuzba wojskowa. Badanie prowadzone na zlecenie Educational Testing Service (Francja, marzec 2010) przez niezależnych ekspertów wykazało korelację pomiędzy poziomami językowymi według Porozumienia o Standaryzacji STANAG 6001 a wynikiem egzaminu TOEIC®.

Wg opinii ekspertów z dziedziny nauczania i testowania językowego otrzymanie wyników z TOEIC® w części: Listening: 400 punktów, Reading: 350 punktów, Writing: 150 punktów, Speaking: 190 punktów, kwalifikuje zdających na poziom 2 według STANAG 6001.

Oznacza to, że pracownicy służby wojskowej z powodzeniem mogą posługiwać się certyfikatem TOEIC® do określenia swojego aktualnego poziomu językowego. Jednocześnie egzamin TOEIC® może być wartościowym elementem kursu językowego przeznaczonego dla tej grupy zawodowej.
 
Egzaminy ETS, a stopień doktora. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich egzaminy TOEIC®, TFITM i TOEFL® stanowią podstawę do zwolnienia kandydatów z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego.

Zgodnie z treścią powyższego Rozporządzenia, egzamin TOEIC® jest honorowany z wynikiem 700 punktów, TOEFL® iBT z wynikiem 87 punktów, a egzamin TFITM z wynikiem 605 punktów.

Certyfikaty TOEIC® i TOEFL® to narzędzia oceny kompetencji z zakresu języka angielskiego najszerzej stosowane przez instytucje akademickie i pracodawców w skali globalnej. Rozpoznawane są przez szereg organizacji na całym świecie. Egzamin TOEFL® honoruje ponad 8 000 uczelni w ponad 130 krajach. Natomiast egzamin TOEIC®, zdawany rocznie przez ponad 6 milionów osób, jest uznawany przez ponad 10 000 firm i instytucji w 120 państwach na każdym kontynencie.

Więcej informacji na temat uznawalności egzaminów ETS dostępnych jest na stronach:
TOEIC® - uznanie: http://www.pl.etsglobal.org/poland/tests/toeic-listening-reading-test/toeic-uznanie/
TOEFL® - uznanie: http://www.pl.etsglobal.org/poland/tests/toefl-ibt/toefl-uznanie/
TFITM - uznanie: http://www.pl.etsglobal.org/poland/tests/tfi-test/tfiTM-uznanie/
  

Więcej informacji o egzaminie TOEIC na stronie: http://www.etsglobal.org/Pl/Pol 

 

Doktorant z certyfikatem TOEIC

 

Szanowni Państwo,


Miło nam poinformować, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich egzaminy TOEIC®, TFITM i TOEFL® stanowią podstawę do zwolnienia kandydatów z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego.

Zgodnie z treścią powyższego Rozporządzenia, egzamin TOEIC® jest honorowany z wynikiem 700 punktów, TOEFL® iBT z wynikiem 87 punktów, a egzamin TFITM z wynikiem 605 punktów.

Certyfikaty TOEIC® i TOEFL® to narzędzia oceny kompetencji z zakresu języka angielskiego najszerzej stosowane przez instytucje akademickie i pracodawców w skali globalnej. Rozpoznawane są przez szereg organizacji na całym świecie. Egzamin TOEFL® honoruje ponad 8 000 uczelni w ponad 130 krajach. Natomiast egzamin TOEIC®, zdawany rocznie przez ponad 6 milionów osób, jest uznawany przez ponad 10 000 firm i instytucji w 120 państwach na każdym kontynencie.

Więcej informacji na temat uznawalności egzaminów ETS dostępnych jest na stronach:
TOEIC® - uznanie: http://www.pl.etsglobal.org/poland/tests/toeic-listening-reading-test/toeic-uznanie/
TOEFL® - uznanie: http://www.pl.etsglobal.org/poland/tests/toefl-ibt/toefl-uznanie/
TFITM - uznanie: http://www.pl.etsglobal.org/poland/tests/tfi-test/tfiTM-uznanie/

 


 

 

Wzór certyfikatu TOEIC

  

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji