KEY ENGLISH TEST (KET)

KEY ENGLISH TEST (KET)


Egzamin KET sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie A2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Jeżeli uczysz się języka angielskiego od niedawna i potrafisz już używać go w codziennych sytuacjach w ograniczonym zakresie, KET jest egzaminem dla Ciebie.

 

Dlaczego KET?

 • Egzamin KET testuje praktyczną znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym i sprawdza wszystkie 4 umiejętności językowe - czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie. Oceniana jest także znajomość gramatyki i słownictwa, sprawdzana przy pomocy materiałów zaczerpniętych z sytuacji życia codziennego.
 • KET pomoże Ci w ocenie Twoich postępów w nauce języka angielskiego . Zdając egzamin KET zapoznasz się formatem egzaminów Cambridge., co ułatwi Ci zdawanie egzaminów na wyższych poziomach zaawansowania (np. PET lub FCE) w przyszłości.
 • Każdy kandydat otrzymuje raport pokazujący wyniki uzyskane z poszczególnych części egzaminu. Jeżeli zdasz egzamin, otrzymasz certyfikat przyznawany przez University of Cambridge ESOL Examinations, ważny przez całe życie.

KET czy KET for Schools?


Istnieją dwie wersje egzaminu Key English Test: KET oraz KET for Schools. Obie mają taki sam układ, rodzaje zadań i stopień trudności, różnią się jedynie doborem i sposobem podejścia do tematów. Dla osób dorosłych posługujące się językiem angielskim na poziomie podstawowym przeznaczony jest egzamin KET. Test KET for Schools adresowany jest do młodzieży szkolnej.

Osoby które pomyślnie zdadzą egzamin KET lub KET for Schools otrzymują taki sam certyfikat KET

 

Z jakich części składa się egzamin KET?


Egzamin KET składa się z trzech części (tzw. Papers):

 • Czytanie i pisanie (Reading and Writing)
 • Rozumienie ze słuchu (Listening)
 • Mówienie (Speaking)
 

Paper 1
Reading and Writing

W tej części egzaminu oceniana jest umiejętność czytania i rozumienia taksów pochodzących z tablic informacyjnych, broszur, gazet czy magazynów. Kandydat powinien być w stanie zrozumieć główne przesłanie tekstu i poradzić sobie z nieznanym słownictwem i strukturami gramatycznymi.

Kandydat uzupełnia luki w prostych tekstach, wypełnia formularze, a także pisze prosty tekst, składający się z 20-25 słów.

1 godzina 10 minut

Paper 2
Listetning

W tej części egzaminu oceniane jest rozumienie głównego przekazu nagranych materiałów, takich jak ogłoszenia, monologi. Wszystkie wypowiedzi zostały nagrane w umiarkowanym tempie.

30 minut

Paper 3
Speaking

W tej części egzaminu oceniana jest umiejętność posługiwania się językiem angielskim z egzaminatorem i drugim kandydatem (część ustną kandydaci zdają zazwyczaj w parach). Każdy z kandydatów powinien być w stanie zadawać i odpowiadać na proste pytania dotyczące swojego życia, rzeczy, które lubi i których nie lubi.

8-10 minutRejestracja na egzamin KET

 • W centrum egzaminacyjnym
  Aby zarejestrować się na egzamin musisz skontaktować się z jednym z centrów egzaminacyjnych. Centrum egzaminacyjne poinformuje Cię o opłatach za egzamin KET, datach egzaminów i innych ustaleniach. Ośrodki egzaminacyjne w Polsce
 • W Twojej szkole językowej lub u Twojego pracodawcy
  Możesz zdawać egzamin KET w grupie w swojej szkole lub instytucji. O szczegóły oferty pytaj w naszych centrach egzaminacyjnych.


Więcej informacji o egzaminie KET
Więcej informacji znajdziesz na tej stronie internetowej
Pobierz informator 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji