FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE)

FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE)


Egzamin FCE sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Jeżeli Twoja znajomość języka angielskiego pozwala Ci efektywnie posługiwać się nim w wielu codziennych sytuacjach, w tym w pracy lub w nauce, to egzamin FCE jest dla Ciebie.

Aby zdać egzamin, kandydat powinien znać szeroki zasób słownictwa, być w stanie uzasadnić swoje zdanie w dyskusji, a także umieć odpowiednio dobrać styl wypowiedzi do sytuacji. Kandydat powinien ponadto wykazać się umiejętnością dostosowania właściwego rejestru w wypowiedziach i umieć formułować je w sposób uprzejmy.

 

Uwaga! Od grudnia 2008 roku obowiązywać będą zaktualizowane wersje egzaminów FCE i CAE.

Cambridge ESOL dba o to, aby certyfikaty Cambridge spełniały oczekiwania kandydatów, dlatego egzaminy FCE i CAE zostały ostatnio poddane konsultacjom, w wyniku których wprowadzone zostaną niewielkie zmiany do egzaminów. Pierwsza sesja, podczas której obowiązywać będą zaktualizowane wersje egzaminów FCE i CAE odbędzie się w grudniu 2008.

Szczegółowe informacje o zaktualizowanej wersji FCE, która obowiązywać będzie od września 2008 i przykładowe testy znajdziesz tutaj.

Więcej informacji na temat zmian wprowadzonych do egzaminów FCE i CAE znajdziesz również w poniższych dokumentach:
Bulletin 5 (PDF 134Kb) zawiera podsumowanie specyfikacji egzaminów, a także przegląd procesu konsultacji
Bulletin 6 (PDF 117Kb) zawiera szczegółowy opis części Reading (Czytanie), wraz z uzasadnieniem wprowadzanych zmian i radami dotyczącymi przygotowania kandydatów do egzaminów
Bulletin 7 (PDF 121Kb) zawiera szczegółowy opis części Writing (Pisanie), wraz z uzasadnieniem wprowadzanych zmian i radami dotyczącymi przygotowania kandydatów do egzaminów
Bulletin 8 (PDF 121 Kb) zawiera szczegółowy opis części Use of English, wraz z uzasadnieniem wprowadzanych zmian i radami dotyczącymi przygotowania kandydatów do egzaminów
Bulletin 9 (PDF 934 Kb) zawiera szczegółowy opis części Listening (Rozumienie ze słuchu), wraz z uzasadnieniem wprowadzanych zmian i radami dotyczącymi przygotowania kandydatów do egzaminów
Bulletin 10 (PDF 938 Kb) zawiera szczegółowy opis części Speaking (Mówienie), wraz z uzasadnieniem wprowadzanych zmian i radami dotyczącymi przygotowania kandydatów do egzaminów

 

Dlaczego FCE?

 • FCE jest najpopularniejszym egzaminem językowym w Polsce.
 • Egzamin FCE testuje praktyczną znajomość języka angielskiego na poziomie wyższym średnio-zaawansowanym i sprawdza wszystkie 4 umiejętności językowe - czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie.  Oceniana jest także znajomość gramatyki i słownictwa, sprawdzana przy pomocy materiałów zaczerpniętych z sytuacji życia codziennego.
 • Posiadanie certyfikatu FCE świadczy o tym, że znasz angielski w stopniu wystarczającym, aby praktycznie używać go w pracy biurowej lub gdy pracujesz na stanowisku menedżerskim. Znajomość angielskiego udokumentowana certyfikatem FCE będzie szczególnie użyteczna, jeżeli Twoja praca wymaga częstych kontaktów z obcokrajowcami. Ponadto osoby, które zdały FCE poradzą sobie z prowadzeniem korespondencji biurowej, rozmowami telefonicznymi, będą w stanie brać udział w szkoleniach odbywających się w języku angielskim, korzystać z angielskich podręczników i czytać artykuły po angielsku.
 • FCE jest uznawany przez wielu pracodawców i różne instytucje edukacyjne na świecie
 • FCE pomoże Ci w ocenie Twoich postępów w nauce języka angielskiego .Uzyskanie certyfikatu FCE ułatwi Ci zdawanie egzaminów na wyższych poziomach zaawansowania (np.FCE lub CAE) w przyszłości.
 • Każdy kandydat otrzymuje raport pokazujący wyniki uzyskane z poszczególnych części egzaminu. Jeżeli zdasz egzamin, otrzymasz certyfikat przyznawany przez University of Cambridge ESOL Examinations, ważny przez całe życie.

Dla kogo FCE?

Z jakich części składa się egzamin FCE?
Egzamin FCE składa się z pięciu części (tzw. Papers):

 • Czytanie (Reading)
 • Pisanie (Writing)
 • Use of English (Stosowanie struktur językowych)
 • Rozumienie ze słuchu (Listening)
 • Mówienie (Speaking)

 

Paper 1
Reading

W tej części egzaminu sprawdzana jest umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów pochodzących z różnego typu utworów literackich, gazet i czasopism.  Zdający powinni wykazać, że potrafią zrozumieć zarówno szczegóły jak i ogólny sens tekstów egzaminacyjnych oraz domyślić się nie wyrażonych wprost znaczeń.

Ćwiczenia jakie występują w  tej części egzaminu to: wybieranie jednej z kilku podanych odpowiedzi, uzupełnianie luk w tekście, dopasowywanie do siebie fragmentów tekstu.

1 godzina

Paper 2
Writing

W tej części egzaminu należy napisać dwa teksty o długości 120 - 180 słów każdy. Typ tekstów to na przykład: list, artykuł prasowy, sprawozdanie z jakiegoś wydarzenia, recenzja, podanie lub wypracowanie. 

Temat pierwszej pracy jest obowiązkowy dla wszystkich kandydatów, drugi można sobie wybrać z kilku propozycji, między innymi w oparciu o wskazane lektury.

1 godzina 20 minut

Paper 3
Use of English

W tej części egzaminu trzeba się wykazać umiejętnością posługiwania się językiem angielskim poprzez uzupełnianie brakujących słów i wyrażeń w tekście, przekształcanie zdań i zwrotów oraz odnajdywanie błędów.

 45 minut

Paper 4
Listening

W tej części egzaminu sprawdzana jest umiejętność rozumienia języka mówionego w różnych sytuacjach. Nagrania mogą obejmować rozmowy, wykłady, dyskusje, wywiady, audycje radiowe lub wiadomości. 

Wszystkie nagrania, w których pojawiają się różne rodzaje akcentów, odtwarzane są dwukrotnie. Oceniana jest umiejętność wyłowienia szczegółowych informacji jak i zrozumienia ogólnego sensu słuchanych fragmentów.

Zadania, które należy rozwiązać w tej części egzaminu polegają na wybraniu jednej z kilku podanych odpowiedzi, robieniu notatek, uzupełnianiu zdań i uzupełnianiu luk w tekście.

40 minut

Paper 5
Speaking

W tej części egzaminu bierze udział dwóch egzaminatorów i dwóch zdających.  Jeden egzaminator zadaje pytania zdającym, drugi przysłuchuje się rozmowie. 

Pierwsza faza to rozmowa z egzaminatorem na tematy bliskie kandydatowi np. rodzina, codzienne zajęcia, spędzanie wolnego czasu, itp. 

W fazie drugiej, każdy ze zdających dostaje dwie kolorowe ilustracje, które samodzielnie omawia przez ok. 1 minutę.  Po wypowiedzi każdego zdającego, kandydat przysłuchujący się jest proszony o udzielenie krótkiej odpowiedzi na pytanie powiązane z poruszanym tematem. 

Faza trzecia to zadanie omawiane wspólnie przez obu zdających na podstawie otrzymanych od egzaminatora ilustracji.

W ostatniej fazie zdający rozmawiają z egzaminatorem na temat poruszany w fazie trzeciej.

14 minut

 


Rejestracja na egzamin FCE

 • W centrum egzaminacyjnym
  Aby zarejestrować się na egzamin musisz skontaktować się z jednym z centrów egzaminacyjnych. Centrum egzaminacyjne poinformuje Cię o opłatach za egzamin FCE, datach egzaminów i innych ustaleniach. Ośrodki egzaminacyjne w Polsce
 • W Twojej szkole językowej lub u Twojego pracodawcy
  Możesz zdawać egzamin FCE w grupie w swojej szkole lub instytucji. O szczegóły oferty pytaj w naszych centrach egzaminacyjnych.


Więcej informacji
Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej
Pobierz informator 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji